Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Geoenvironmental mapping for the local landuse planningMapy geologiczno-gospodarcze dla potrzeb planowania przestrzennego / Marek NIEĆ, Małgorzata Kawulak, Ewa Salamon // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 4, s. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Prognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowejForecasting and specification of deposits and their protection in market conditions / Marek NIEĆ, Ryszard Myszka // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 1–23. — Bibliogr. s. 21–23, Streszcz., Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000 / kol. red. Jerzy Bednarczyk [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin [et al.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Zagadnienie szacowania zawartości pierwiastków szkodliwych w złożach $Cu-Ag$ LGOMIssues connected with the evaluation of toxical elements content in $Cu-Ag$ LGOM deposits / Maria DOLIK, Jacek MUCHA, Marek NIEĆ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 104–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000 / kol. red. Jerzy Bednarczyk [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin [et al.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: