Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Cyfrowe modele złoża i ich wykorzystanie w dokumentowaniu złóż i obsłudze geologicznej kopalńComputerized deposit models and their use in mining geology / Marek NIEĆ, Leszek Wachelka, Ewa Siata, Michał Kłos, Jan Wiśniewski, Marek Sołowczuk // W: Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych : Bogatynia 27–29.10.1999 r. / Kopalnia Wegla Brunatnego „Turów” w Bogatyni [et al.]. — Katowice : Agencja Wydawnictw i Reklamy Silesia, 1999. — S. 39–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r.[Commission of Mineral Resources activity in 1997 and 1998] / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 vol. 47 nr 6, s. 511–517

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Konferencja naukowo-techniczna: „Optymalizacja wydobywania kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych” : Bogatynia 27–29.11.1999 r.[Scientific and technical conference: “Application of informatic methods to optimization of mineral comodities mining”] / Marek NIEĆ // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 no. 1, s. 79–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin[General meeting of Commission of Mineral Resources] / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 vol. 47 nr 10, s. 870–871

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zamawianie badań geologicznych i uwarunkowania ich realizacji[Geological investigations ordering and execution conditions] / Marek NIEĆ // W: Forum geologów : materiały wprowadzające do dyskusji : Dębe, 18–20. X. 1999 r. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. B-1–B-17. — Bibliogr. s. B-17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych[Rules of reporting the results of mineral deposits investigations] / oprac. zespół Komisji Zasobów Kopalin pod kier. Marka NIECIA ; Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Komisja Zasobów Kopalin. — Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1999. — 21 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Złoża antropogeniczneAnthropogenic mineral deposits / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 vol. 47 nr 1, s. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.

 • keywords: mineral deposits, wastes, mining, dumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: