Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego : monografia[The accuracy of coal resource estimation as a factor of the investment risk assessment : monograph] / red. nauk. Jacek MUCHA ; [aut.] Jacek MUCHA, Marek NIEĆ, Monika WASILEWSKA, Eugeniusz J. Sobczyk, Piotr Saługa ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH, 2007. — 119 s.. — Bibliogr. s. 90–92, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-60605-05-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Iły turoszowskie : mit kopalin towarzyszącychTuroszów clays : myth of accompanying mineral commodities / Marek NIEĆ, Kazimierz MATL, Ryszard Wyrwicki, Jan Wiśniewski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 87, [13] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 128). — Bibliogr. s. 81–87, Streszcz., Summ.. — Na książce ISSN poprz. tyt. serii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.[Methods of exploration and documentation of mineral deposits and geological servicing of mines] / kom. nauk. Ryszard UBERMAN, Marek NIEĆ, Jerzy Bednarczyk, Szymon Modrzejewski. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004. — 130 s.. — (Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075 ; R. 46 nr 3–4). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej : pojęcia i zasady[Estimation of quantity of exploited ore for evaluation of royalty : general rules and terminology] / Joanna KULCZYCKA, Marek NIEĆ, Ryszard UBERMAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 57, [1] s.. — Bibliogr. s. 57–[58]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problemy gospodarki złożami kopalin : 50 lat działalności Komisji Zasobów KopalinBasic questions of mineral deposits development : 50 years of activity of Commission of Mineral Resources / Marek NIEĆ, Stanisław Przeniosło, Maciej Młynarczyk, Halina Rączaszek-Suchodolska, red. opracowania: Marek NIEĆ ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin. — Warszawa : [MŚ KZK], 2004. — 114 s.. — Bibliogr. s. 103–110, Summ.. — ISBN10: 83-920441-0-X. — Materiały publ. w Przeglądzie Geologicznym nr 10, 2003 oraz Gospodarce Surowcami Mineralnymi z. 1, 2004, zmodyfikowane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat ZachodnichProgramming of exploitation and land development of post-mining areas of natural aggregate beds in the Carpathian river valleys as based on the example of the West Carpathians / pod red. Marka STRYSZEWSKIEGO ; gł. wykon.: Marek NIEĆ, Marek STRYSZEWSKI, Ryszard UBERMAN ; współwykon.: Rafał CHULIST, Małgorzata Kawulak, Daniel Kłosowski, Jadwiga KRÓL-KORCZAK, Ewa Salamon. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 153, [1] s., [5] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0210). — Bibliogr. s. 145–[154], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-063-4. — Dołączono CD-ROM: Mapa złóż kruszywa naturalnego w dolinach Raby, Dunajca i Uszwicy / Małgorzata Kawulak, Ewa Salamon ; AGH. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Surowce chemiczne : siarka[Chemical mineral commodities : sulphur] / Kazimierz Ślizowski, Marek NIEĆ, Leszek Lankof. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2000. — 421 s.. — (Surowce Mineralne Polski). — Bibliogr. s. 415–421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Surowce skalne : surowce krzemionkowe i skaleniowe[Rock materials] / red. nauk.: Roman NEY, red. t.: Krzysztof GALOS, autorzy: Krzysztof GALOS, Wojciech Glapa, Ewa Lewicka, Marek NIEĆ, Piotr WYSZOMIRSKI. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 153, [1] s.. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89174-14-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych[Rules of reporting the results of mineral deposits investigations] / oprac. zespół Komisji Zasobów Kopalin pod kier. Marka NIECIA ; Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Komisja Zasobów Kopalin. — Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1999. — 21 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych[Principles of documenting solid useful mineral resources] / oprac. zespół Komisji Zasobów Kopalin pod kierunkiem Marka NIECIA w składzie: Marek NIEĆ, Ryszard Wyrwicki [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych. Komisja Zasobów Kopalin. — Warszawa : MŚ DGiKG KZK, 2002. — 40, XIV s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu w pokładach węgla[Principles of documenting oil, natural gas and methane deposits in coalbeds] / oprac. zespół Komisji Zasobów Kopalin pod kierunkiem Marka NIECIA w składzie: Ireneusz Grzybek, Tadeusz Kozimor, Marek NIEĆ, Józef Potera, Stanisław Przeniosło, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Ludwik ZAWISZA ; Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych. Komisja Zasobów Kopalin. — Warszawa : MŚ DGiKG KZK, 2002. — 35, IX s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: