Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Mucha, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7005581861

PBN: 900456

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK Ziemowit
  AutorzyMartyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 96, s. 229–239
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, semiwariogram, niejednorodność, test wielokrotnych porównań, zawartość siarki i popiołu

  keywords: heterogeneity, semivariogram, bituminous coal, multiple range test, ash and sulphur content

2
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43
 • słowa kluczowe: geostatystyka, kobalt, ołów, arsen, semiwariogram, złoże Cu-Ag

  keywords: cobalt, lead, geostatistics, arsenic, semivariogram, Cu-AG deposit

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie zmienności i jednorodności gęstości przestrzennej węgla kamiennego w wytypowanych pokładach niezagospodarowanych złóż GZW
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Martyna PASZEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 79–85
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, GZW, gęstość przestrzenna, jednorodność, test wielokrotnych porównań

  keywords: USCB, bulk density, bituminous coal, homogeneity, multiple range test

4
 • [referat, 2015]
 • TytułCategorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoIAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015]. — S. 188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCzy symulowanie się opłaca? – rzecz o geostatystycznym szacowaniu zasobów na przykładzie złoża Cu-Ag Rudna
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Katarzyna Golda, Mariusz Dudek, Jacek MUCHA, Wojciech Kaczmarek
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2017 R. 58 nr 2, s. 5–13
 • słowa kluczowe: kriging zwyczajny, złoże Cu-Ag, symulacja Turning Bands, błędy interpolacji

  keywords: ordinary kriging, Cu-Ag deposit, Turning Bands simulation, interpolation errors

6
 • [referat, 2017]
 • TytułDifficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland)
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 125–132
 • keywords: resources, geostatistics, arsenic, indicator kriging, Cu-Ag deposit

7
 • [referat, 2010]
 • TytułDokładność geostatystycznej prognozy wielkości zasobów węgla we wstępnych etapach rozpoznania złoża
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Tomasz Sekuła
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 59–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDokładność szacowania zasobów pacyficznych konkrecji polimetalicznych w obszarze IOM
  AutorzyRyszard Kotliński, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 31–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułDokumentowanie, metodyka rozpoznania i opróbowanie złoża
  AutorzyMaria Preidl, Marek NIEĆ, Jacek MUCHA
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 148–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczego
  AutorzyZbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2010 R. 51 nr 2, s. 17–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [referat, 2016]
 • TytułEvaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland)
  AutorzyJacek MUCHA, Marek Nieć, Edyta SERMET, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 27–34
 • keywords: accuracy, geostatistics, Cu deposit, accompanying elements

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeochemical modeling of the $Cu-Ag$ deposits from the Lubin-Głogów Copper District (Poland) supported by lithological modeling
  AutorzyMonika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jacek MUCHA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 63–78. — tekst: https://goo.gl/HWi3ry
 • słowa kluczowe: złoże Cu-Ag LGOM, litologiczny model 3D, geochemiczny model 3D, symulacja Plurigau

  keywords: Cu-Ag deposit, 3D lithological model, 3D geochemical model, Plurigaussian Simulation

13
14
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowań
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 409–415
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGęstość przestrzenna rudy – parametr zasobowy drugiego planu? : złoże Cu-Ag Polkowice-Sieroszowice, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Martyna PASZEK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2017 nr 468, s. 227–236. — tekst: https://goo.gl/TB7YFq
 • słowa kluczowe: zasoby, korelacja, gęstość przestrzenna, regresja liniowa i nieliniowa, złoże Cu-Ag

  keywords: correlation, resource, linear and non-linear regression, volumetric density, Cu-Ag deposit

16
 • [referat, 2016]
 • TytułHomogeneity emph{versus} heterogeneity of selected parameters of coal seams - the Lublin Coal Basin case study, Poland
  AutorzyJacek MUCHA, Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 241–248
 • keywords: coal, geostatistics, statistics, deposit parameters

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInterpolation and sampling errors of the ash and sulphur contents in selected Polish bituminous coal deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 791–806
 • słowa kluczowe: geostatystyka, błędy opróbowania, dokładność interpolacji

  keywords: geostatistics, mapy izoliniowe, contour maps, sampling errors, interpolation accuracy

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKategoryzacja zasobów złóż węgla kamiennego w świetle wytycznych do JORC Code i geostatystyki
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 67–73
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zasoby, geostatystyka, JORC Code, kategoryzacja

  keywords: resources, coal, geostatistics, JORC Code, categorization

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethodology of statistical study of the chemical composition of by-products of coal mining to assess their suitability as materials for reclamation
  AutorzyJacek MUCHA, Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2016 vol. 32 iss. 4, s. 73–89. — tekst: https://goo.gl/BsaMfq
 • słowa kluczowe: rekultywacja, analiza statystyczna, odpady wydobywcze, siarka, kruszywa, metale i metaloidy

  keywords: reclamation, statistical analysis, sulfur, mining waste, aggregates, metals and metalloids

20
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 2, Kartowanie geologiczne złóż
  Autorzy[red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Jacka MUCHY, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK, Edyty SERMET] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 190, [1] s., [4] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. : il.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 3, Opróbowanie złóż kopalin
  Autorzy[red. Marek Nieć ; oprac. Jacek MUCHA, Marek Nieć ; przy współudz. Jana BROMOWICZA, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 127, [1] s., [2] k. tabl. kolor., [2] s. tabl. kolor. : il.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 4, Szacowanie zasobów
  Autorzy[red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Jacka MUCHY, Eugeniusza J. Sobczyka, Moniki WASILEWSKIEJ-BŁASZCZYK] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 240, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [6] s. tabl. kolor. : il., err.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetodyka szacowania parametrów zasobowych złóż konkrecji polimetalicznych w obszarze Interoceanmetal na Pacyfiku
  AutorzyJacek MUCHA, Ryszard Kotliński, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2011 nr 81, s. 137–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModelowanie 3D złóż $Cu-Ag$ LGOM dla prognozowania jakości urobku
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 nr 7, s. 83–92
 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, geostatystyka, złoża Cu-Ag, LGOM

  keywords: 3D modelling, geostatistics, LGOM (Lublin Glogow Copper District), Cu-Ag deposits