Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kokesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36117960500

PBN: 900419

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnizotropia i niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2013 nr 85, s. 181–197
 • słowa kluczowe: złoża kopalin, anizotropia, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, anisotropy, heterogeneity, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplication of linear geostatistics to evaluation of Polish mineral deposits
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 2, s. 53–65
 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, szacowanie zasobów

  keywords: mineral deposits, evaluation, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania anizotropii zmienności złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 32–41
 • słowa kluczowe: geostatystyka, anizotropia zmienności

  keywords: mineral deposits, geostatistics, złoża kopalin stałych, variability anisotropy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczego
  AutorzyZbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2010 R. 51 nr 2, s. 17–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZW
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 3, s. 95–110
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, sulphur content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatyczna charakterystyka zmienności zawartości popiołu i wartości opałowej węgla w wybranych pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 11, s. 103–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGeostatystyczna charakterystyka pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 66–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeostatystyczna charakterystyka zmienności miąższości pokładów węgla w GZW na potrzeby szacowania zasobów
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2007 t. 63 nr 4, s. 27–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGeostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 2, s. 68–75
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, analiza zmienności, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, variability analysis, ash content, caloricity, total sulphur content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKorzyści sporządzania map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2010 R. 51 nr 2, s. 91–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”
  AutorzyAngelika MUSIAŁ, Zbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 62–66
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zagrożenia naturalne, metan, Brzeszcze

  keywords: hard coal, natural hazards, methane, Brzeszcze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNiejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 1, s. 62–73
 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, heterogeneity, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProfesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel : (70-lecie urodzin i półwiecze pracy dla polskiej geologii)
  AutorzyRenata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI, Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 5–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułReprezentatywność semiwariogramów – element wiarygodności szacowania parametrów złożowych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSporządzanie map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczenia
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2010 nr 79, s. 363–382
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSzacowanie zasobów złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 91–98
 • słowa kluczowe: kriging, szacowanie zasobów, zasoby złoża, złoże kopalin, metoda geostatystyczna, dokumentowanie złóż

  keywords: kriging, deposit resources, documentation, mineral deposit, reserves estimation, geostatistical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułTrudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 3, s. 5–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułUwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 403–408
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: