Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kokesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36117960500

PBN: 900419
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnizotropia i niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2013 nr 85, s. 181–197
 • słowa kluczowe: złoża kopalin, anizotropia, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, anisotropy, heterogeneity, geostatistics

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania anizotropii zmienności złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 32–41
 • słowa kluczowe: geostatystyka, anizotropia zmienności

  keywords: mineral deposits, geostatistics, złoża kopalin stałych, variability anisotropy

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczego
  AutorzyZbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2010 R. 51 nr 2, s. 17–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZW
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 3, s. 95–110
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, sulphur content

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeostatyczna charakterystyka zmienności zawartości popiołu i wartości opałowej węgla w wybranych pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 11, s. 103–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGeostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 2, s. 68–75
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, analiza zmienności, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, variability analysis, ash content, caloricity, total sulphur content

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKorzyści sporządzania map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2010 R. 51 nr 2, s. 91–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”
  AutorzyAngelika MUSIAŁ, Zbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 62–66
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zagrożenia naturalne, metan, Brzeszcze

  keywords: hard coal, natural hazards, methane, Brzeszcze

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNiejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 1, s. 62–73
 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, heterogeneity, geostatistics

10
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułReprezentatywność semiwariogramów – element wiarygodności szacowania parametrów złożowych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSporządzanie map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczenia
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2010 nr 79, s. 363–382
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułUwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 403–408
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowych
  AutorzyZbigniew KOKESZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych