Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kokesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36117960500

PBN: 900419

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Anizotropia i niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych
2
 • Application of linear geostatistics to evaluation of Polish mineral deposits
3
 • Badania anizotropii zmienności złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
4
 • Dokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczego
5
 • Geostatyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZW
6
 • Geostatyczna charakterystyka zmienności zawartości popiołu i wartości opałowej węgla w wybranych pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
7
 • Geostatystyczna charakterystyka pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)
8
 • Geostatystyczna charakterystyka zmienności miąższości pokładów węgla w GZW na potrzeby szacowania zasobów
9
 • Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
10
 • Korzyści sporządzania map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego
11
 • Kriging i jego efektywność w obliczaniu zasobów złóż
12
 • Metan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”
13
 • Modelowanie geostatystyczne parametrów złoża kopaliny skaleniowej Karpniki
14
 • Niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych
15
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel
16
 • Reprezentatywność semiwariogramów – element wiarygodności szacowania parametrów złożowych
17
 • Sporządzanie map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczenia
18
 • Szacowanie zasobów złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
19
 • Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu
20
 • Uwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowych
21
 • Wpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowych
22
 • Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowej