Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kokesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36117960500

PBN: 900419

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2222
201511
201422
201322
201066
200922
200711
200644
200411
200311
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22211
201511
201422
201322
201066
200922
200711
2006431
200411
200311
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2222
201511
201422
201322
201066
200922
200711
200644
200411
200311
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22121
201511
201422
201322
2010615
200922
200711
200644
200411
200311
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22148
201511
201422
201322
201066
200922
200711
200644
200411
200311
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22193
201511
201422
201322
2010651
200922
200711
2006422
200411
200311
200222

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Anizotropia i niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznychAnisotropy and heterogeneity of mineral deposits in the light of geostatical studies / Zbigniew KOKESZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 181–197. — Bibliogr. s. 196-197, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, anizotropia, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, anisotropy, heterogeneity, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of linear geostatistics to evaluation of Polish mineral depositsZastosowanie liniowej geostatystyki w badaniach złóż kopalin stałych w Polsce / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2, s. 53–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, szacowanie zasobów

  keywords: mineral deposits, evaluation, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania anizotropii zmienności złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznychResearch on anisotropy variability of mineral deposits by use of geostatistical methods / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 32–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geostatystyka, anizotropia zmienności

  keywords: mineral deposits, geostatistics, złoża kopalin stałych, variability anisotropy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczegoDocumentation of anthropogenic deposits on the example of selected dumps of waste products of mining industry / Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geostatyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZWGeostatistical analysis of variability of the sulphur content for selected coal seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, sulphur content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geostatyczna charakterystyka zmienności zawartości popiołu i wartości opałowej węgla w wybranych pokładach Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoGeostatic characteristics of coal ash content and calorific value changeability in selected seams of Upper Silesian Coal Basin (GZW) / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 11, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geostatystyczna charakterystyka pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)Geostatistical studies of coal seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 66–75. — Bibliogr. s. 74–75. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geostatystyczna charakterystyka zmienności miąższości pokładów węgla w GZW na potrzeby szacowania zasobówGeo-statistic characteristic of coal seams thickness in Upper Silesian Coal Basin for reserves estimation needs / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2007 t. 63 nr 4, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymGeostatistical studies of variability structure of coal quality parameters for selected seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 68–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, analiza zmienności, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki

  keywords: hard coal, geostatistics, variability analysis, ash content, caloricity, total sulphur content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korzyści sporządzania map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnegoAdventages of contour maps construction by ordinary kriging / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kriging i jego efektywność w obliczaniu zasobów złóżKriging and its effectiveness in reserves estimation / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 1, s. 35–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”Methane as the main natural hazard in ”Brzeszcze” hard coal deposit, Upper Silesian Coal Basin / Angelika MUSIAŁ, Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zagrożenia naturalne, metan, Brzeszcze

  keywords: hard coal, natural hazards, methane, Brzeszcze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie geostatystyczne parametrów złoża kopaliny skaleniowej KarpnikiGeostatistical modelling of parameters of feldspar-bearing rock deposit Karpniki / Jacek MUCHA, Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznychHeterogeneity of mineral deposits in the light of geostatistical studies / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 1, s. 62–73. — Biliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, heterogeneity, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel : (70-lecie urodzin i półwiecze pracy dla polskiej geologii)Professor Marek Nieć – geologist, learned, friend : (70th birthday and fifty years of work for Polish geology) / Renata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI, Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 5–7. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Reprezentatywność semiwariogramów – element wiarygodności szacowania parametrów złożowychRepresentativeness of semivariograms – the element of the reliability of mineral deposits parameters estimation / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sporządzanie map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczeniaPreparation of contour maps with use of ordinary kriging – advantages and limitations / Zbigniew KOKESZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 363–382. — Bibliogr. s. 381–382, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Szacowanie zasobów złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznychMineral deposits reserves estimation using geostatistical methods / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.

 • słowa kluczowe: kriging, szacowanie zasobów, zasoby złoża, złoże kopalin, metoda geostatystyczna, dokumentowanie złóż

  keywords: kriging, deposit resources, documentation, mineral deposit, reserves estimation, geostatistical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą kriginguDifficulties and limitations in geostatistical modelling of mineral deposits variabilities and resources/reserves estimation by kriging / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Uwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowychConstraints on ordinary kriging application for contour maps construction / Zbigniew KOKESZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 403–408. — Bibliogr. s. 407–408, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowychThe influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters / Zbigniew KOKESZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowejThe application of geophysical research geostatistic methods in documenting rock mineral deposits / Zbigniew KOKESZ, Mirosław Kotowski, Jacek MUCHA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: