Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Blajda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506891474

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza możliwości zagospodarowania złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze” z punktu widzenia modelu jego budowy
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 6, s. 8–12
2
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGeologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ według dotychczasowego stanu ich rozpoznania
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 74–78
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNew methodology of resources categorization and calculation for undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits in the Upper Silesian ore district
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 4, s. 45–58
4
 • [referat, 2006]
 • TytułNiezagospodarowane złoża rud cynku i ołowiu – ocena bazy zasobowej i możliwości jej zagospodarowania
  AutorzyBLAJDA R., Kurek S., NIEĆ M., Przeniosło S.
  ŹródłoMożliwość zagospodarowania złóż peryferyjnych rud ${Zn-Pb}$ : 26 stycznia 2006 roku : konferencja. — [Polska] : ZGH Bolesław S. A., [2006]. — S. 47–59
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena bazy zasobowej i możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru śląsko-krakowskiego
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 6, s. 1–7
6
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiego
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2010 nr 79, s. 111–120
7
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena stopnia rozpoznania i bazy zasobów surowcowych niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego według nowych zasad dokumentowania
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 281–287. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_blajda.pdf
8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProfesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel : (70-lecie urodzin i półwiecze pracy dla polskiej geologii)
  AutorzyRenata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI, Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 5–7
9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPrzyszłość górnictwa śląsko-krakowskich rud $Zn-Pb$ na początku XXI wieku
  AutorzyRenata BLAJDA, Wojciech Retman
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 29–34
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWeryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud ${Zn-Pb}$ obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowania
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 115–122
11
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ nowych zasad dokumentowania na ocenę zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoPrzyszłość górnictwa rud cynku i ołowiu w aspekcie nowoczesnych metod poszukiwania i rozpoznawania złóż : Bukowno 10.09.2010 r. : konferencja. — [Polska : ZGH Bolesław], [2010]. — S. 3–11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułZmiany zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego na różnych etapach ich dokumentowania
  AutorzyRenata BLAJDA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 12, s. 831–837