Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Blajda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506891474

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze” z punktu widzenia modelu jego budowy
2
 • Geologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ według dotychczasowego stanu ich rozpoznania
3
 • New methodology of resources categorization and calculation for undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits in the Upper Silesian ore district
4
 • Niezagospodarowane złoża rud cynku i ołowiu – ocena bazy zasobowej i możliwości jej zagospodarowania
5
 • Ocena bazy zasobowej i możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru śląsko-krakowskiego
6
 • Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiego
7
 • Ocena stopnia rozpoznania i bazy zasobów surowcowych niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego według nowych zasad dokumentowania
8
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel
9
 • Przyszłość górnictwa śląsko-krakowskich rud $Zn-Pb$ na początku XXI wieku
10
 • Weryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud ${Zn-Pb}$ obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowania
11
 • Wpływ nowych zasad dokumentowania na ocenę zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu
12
 • Zmiany zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego na różnych etapach ich dokumentowania