Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Blajda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506891474

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze” z punktu widzenia modelu jego budowy
2
 • Geologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ według dotychczasowego stanu ich rozpoznania
3
 • Kwalifikacja zasobów złóż kruszywa naturalnego na podstawie analizy dokładności rozpoznania na przykładzie złoża „Kalbornia-Mosznica”
4
 • New methodology of resources categorization and calculation for undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits in the Upper Silesian ore district
5
 • Niezagospodarowane złoża rud cynku i ołowiu – ocena bazy zasobowej i możliwości jej zagospodarowania
6
 • Ocena bazy zasobowej i możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru śląsko-krakowskiego
7
 • Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiego
8
 • Ocena stopnia rozpoznania i bazy zasobów surowcowych niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego według nowych zasad dokumentowania
9
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel
10
 • Przewidywany model budowy złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze”na podstawie dotychczasowego stopnia rozpoznania
11
 • Przyszłość górnictwa śląsko-krakowskich rud $Zn-Pb$ na początku XXI wieku
12
 • Weryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud ${Zn-Pb}$ obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowania
13
 • Wpływ czynników litologiczno-strukturalnych na rozwój krasu solnego w złożu kopalni soli „Wieliczka”
14
 • Wpływ nowych zasad dokumentowania na ocenę zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu
15
 • Zaklęte w kamieniu
16
 • Zmiany zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego na różnych etapach ich dokumentowania