Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Blajda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506891474

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem161312
2010514
200922
2006514
200111
2000211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16151
2010541
200922
200655
200111
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1616
201055
200922
200655
200111
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16115
2010514
200922
200655
200111
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16610
2010541
200922
200655
200111
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1697
2010532
200922
2006523
200111
2000211
1999111
 • Analiza możliwości zagospodarowania złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze” z punktu widzenia modelu jego budowyAnalysis of development possibility of $Zn-Pb$ ores deposit “Klucze” from the point of few of its structure model / Renata BLAJDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 6, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ., Zsfassung., Réz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ według dotychczasowego stanu ich rozpoznaniaGeological and economic evaluation of the Upper Silesian $Zn-Pb$ ore deposits based upon the up-to-date exploration results / Renata BLAJDA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 74–78. — Bibliogr. s. 78. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kwalifikacja zasobów złóż kruszywa naturalnego na podstawie analizy dokładności rozpoznania na przykładzie złoża „Kalbornia-Mosznica”Classification of aggregate deposit resources based on detailed research (on the example of Kalbornia-Mosznica deposits) / Renata BLAJDA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 57–69. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII [siódmego] seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • New methodology of resources categorization and calculation for undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits in the Upper Silesian ore districtNowa metodyka kwalifikacji i obliczania zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu Obszaru Górnośląskiego / Renata BLAJDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 45–58. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Niezagospodarowane złoża rud cynku i ołowiu – ocena bazy zasobowej i możliwości jej zagospodarowania[Undeveloped zinc and lead ore deposits – assessment of reserves base and possibilities of exploitation] / BLAJDA R., Kurek S., NIEĆ M., Przeniosło S. // W: Możliwość zagospodarowania złóż peryferyjnych rud ${Zn-Pb}$ : 26 stycznia 2006 roku : konferencja. — [Polska] : ZGH Bolesław S. A., [2006]. — Opis wg okł.. — S. 47–59. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena bazy zasobowej i możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru śląsko-krakowskiegoAssessment of reserves base and possibilities of use of undeveloped zinc and lead ore deposits of Silesia-Cracow region / Renata BLAJDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 6, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ., Zsfassung., Réz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiegoEvaluation of development opportunities of undeveloped Upper Silesian ${Zn-Pb}$ ore deposits / Renata BLAJDA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena stopnia rozpoznania i bazy zasobów surowcowych niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego według nowych zasad dokumentowaniaEvaluation of the assessment and the reserves of undeveloped Upper Silesian zinc-lead ore deposits using the new assessment principles / Renata BLAJDA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 281–287. — Bibliogr. s. 286–287, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_blajda.pdf

 • słowa kluczowe: kryteria bilansowości, górnośląskie złoża rud Zn–Pb, metodyka dokumentowania, zasoby geologiczne

  keywords: economic criteria, Upper Silesian Zn–Pb ore deposit, documentation methodology, geological reserves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel : (70-lecie urodzin i półwiecze pracy dla polskiej geologii)Professor Marek Nieć – geologist, learned, friend : (70th birthday and fifty years of work for Polish geology) / Renata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI, Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 5–7. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przewidywany model budowy złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze”na podstawie dotychczasowego stopnia rozpoznania[Supposed model of „Klucze” $Zn-Pb$ ore deposit based on exploration data] / Renata BLAJDA, Stefan Kurek // W: Stan aktualny perspektywy górnictwa rud Zn-Pb w Polsce : materiały konferencyjne : 29–30.09.1999 r. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. [1–9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przyszłość górnictwa śląsko-krakowskich rud $Zn-Pb$ na początku XXI wiekuThe future of $Zn-Pb$ ore mining in the Silesia–Kraków distract at the beginning of the XXI century / Renata BLAJDA, Wojciech Retman // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Weryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud ${Zn-Pb}$ obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowaniaVerification of reserves in the undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits of the Upper Silesian ore district based on new principles of documentation methodology / Renata BLAJDA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ czynników litologiczno-strukturalnych na rozwój krasu solnego w złożu kopalni soli „Wieliczka”Influence of lithological and structural factors on the development of salt karst in the “Wieliczka” salt mine deposit / Renata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 329–340. — Bibliogr. s. 338–339, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ nowych zasad dokumentowania na ocenę zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu[Influence of the new assessment principles on the evaluation of undeveloped zinc-lead ore deposits] / Renata BLAJDA // W: Przyszłość górnictwa rud cynku i ołowiu w aspekcie nowoczesnych metod poszukiwania i rozpoznawania złóż : Bukowno 10.09.2010 r. : konferencja. — [Polska : ZGH Bolesław], [2010]. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz 35-lecia kopalni „Pomorzany”. — S. 3–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zaklęte w kamieniu : wielki wakacyjny konkurs geologiczny[Enchanted in stone] / Renata BLAJDA, Marek NIEĆ // W: Geoturystyka dla każdego : cykl artykułów zamieszczonych w Dzienniku Polskim w ramach akcji promocyjnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH od marca do czerwca 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska [et al.]. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2000. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zmiany zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego na różnych etapach ich dokumentowaniaChanges of resources of undeveloped Zn-Pb ore deposits in the Upper Silesia estimated at various assessment stages / Renata BLAJDA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 12, s. 831–837. — Bibliogr. s. 837

 • słowa kluczowe: kryteria bilansowości, metodyka dokumentowania, górnośląskie złoża rud Zn‐Pb, zasoby niezagospodarowane

  keywords: economic criteria, Upper Silesian Zn‐Pb ore deposits, assessment methodology, ore resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: