Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rybicki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3
  AutorzyStanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”
  DetailsKraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.
2
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003, Etap 3
  Autorzyoprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jerzy FLISIAK, Marek CAŁA, Aleksander SANOCKI ; współpr. Tadeusz Kaczarewski [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska
  DetailsKraków : [AGH WGGiOŚ KGIiGŚ], 2002. — 12 s. + wykr.
3
 • [książka, 2013]
 • TytułBadania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
  Autorzypod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.
4
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004
  Autorzykom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.
5
6
 • [referat, 2004]
 • TytułCataloguing of natural geological hazards over Poland's territory
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK
  ŹródłoRisks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — S. 47
7
 • [referat, 2002]
 • TytułCharakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoX [Dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum Geotechnika – Geotechnics 2002 : polska : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r., Cz. 1 / WGiG PŚ. — [Polska : WGiG PŚ], [2002]. — S. 1–7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCharakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1566. Górnictwo. — 2002 z. 253, s. 89–98
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCharakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDeformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutki
  AutorzyPiotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37
11
 • [referat, 2004]
 • TytułDynamics of slopes and evaluation of landslides risk
  AutorzyStanisław RYBICKI
  ŹródłoRisks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — S. 32–33
12
 • [referat, 2002]
 • TytułEnvironmental impacts of coal mining in Poland : [abstracts]
  AutorzyEdeltrauda HELIOS-RYBICKA, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoPECOMINES Workshop on Mine and quarry waste – the burden from the past : Lake Orta, North Italy, May 27–28, 2002. — [Dokument elektroniczny]. — [Italy : s. n.], 2002. — Ekran [1]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego
  AutorzyStanisław RYBICKI, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Marek Tylikowski
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2000 R. 42 nr 1, s. 106–120
14
 • [referat, 2009]
 • TytułGeologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowych
  AutorzyPiotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoProblematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — S. 197–214
15
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-Kleszczów
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI
  ŹródłoGeologos. — 2007 [nr] 11, s. 383–391
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułGeologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza
  AutorzyStanisław MULARZ, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1117–1124
17
 • [referat, 1999]
 • TytułInformatyczne wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Turów”
  AutorzyStanisław RYBICKI, [et al.]
  ŹródłoOptymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych : Bogatynia 27–29.10.1999 r. / Kopalnia Wegla Brunatnego „Turów” w Bogatyni [et al.]. — Katowice : Agencja Wydawnictw i Reklamy Silesia, 1999. — S. 73–79
18
 • [referat, 2005]
 • TytułInwentaryzacja powierzchniowych ruchów masowych w Polsce – przegląd
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Adam Koryczan, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 16–17
19
 • [referat, 2004]
 • TytułLandslide hazard in Poland : review and database
  AutorzyILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał
  ŹródłoITALIA 2004 : 32textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23
20
 • [referat, 2008]
 • TytułMass movement hazard in Poland
  AutorzyMichał STEFANIUK, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
21
 • [referat, 2006]
 • TytułMass movements in Poland – a review
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK
  ŹródłoThe abiotic environment – evaluation of changes and hazards – case studies : 16–17 October 2006 Warsaw, Poland : abstracts and field trip guide-book / ed. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc ; Polish Geological Institute. Centre of Excellence Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : Polish Geological Institute, 2006. — S. 32–33
22
 • [referat, 2005]
 • TytułMetodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji przejawów powierzchniowych ruchów masowych
  AutorzyStanisław RYBICKI
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 7–8
23
 • [referat, 2004]
 • TytułModelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny Dębiny
  AutorzyMarek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 273–283
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułNowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów”
  AutorzyStanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA, Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2002 R. 44 nr 4, s. 35–39
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułO możliwości oceny cech geotechnicznych gruntów zwałowych z KWB „Turów” na podstawie sondowań statycznych (CPT)
  AutorzyStanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 43–46