Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rybicki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów
2
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003
3
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
4
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania
5
6
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory
7
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
8
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
9
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych
10
 • Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutki
11
 • Dynamics of slopes and evaluation of landslides risk
12
 • Environmental impacts of coal mining in Poland
13
 • Geologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego
14
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowych
15
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-Kleszczów
16
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza
17
 • Informatyczne wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Turów”
18
 • Inwentaryzacja powierzchniowych ruchów masowych w Polsce – przegląd
19
 • Landslide hazard in Poland
20
 • Mass movement hazard in Poland
21
 • Mass movements in Poland – a review
22
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji przejawów powierzchniowych ruchów masowych
23
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny Dębiny
24
 • Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów”
25
 • O możliwości oceny cech geotechnicznych gruntów zwałowych z KWB „Turów” na podstawie sondowań statycznych (CPT)