Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rybicki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem60625227
2017211
2014312
201311
201111
201022
2009211
20084112
200744
200611
2005541
20049171
200333
20028323
200111
2000431
1999101135
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6048111
2017211
201433
201311
201111
201022
200922
2008422
200744
200611
200555
2004954
200333
2002871
200111
200044
19991010
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem60564
201722
201433
201311
201111
201022
200922
2008431
200744
200611
200555
2004981
2003321
2002871
200111
200044
19991010
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem60456
2017211
2014321
201311
201111
2010211
200922
200844
200744
200611
200555
200499
200333
200288
200111
200044
19991010
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem601446
2017211
2014321
201311
201111
201022
200922
2008413
200744
200611
200555
200499
200333
200288
200111
200044
19991010
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem602040
2017211
2014321
201311
201111
201022
200922
2008413
2007422
200611
2005514
2004918
200333
2002835
200111
2000413
199910191
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003, Etap 3[Prognosis and evaluation of geotechnical condition and stability of east slope of extremal dump in the period of 2001–2003, Stage 3] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jerzy FLISIAK, Marek CAŁA, Aleksander SANOCKI ; współpr. Tadeusz Kaczarewski [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : [AGH WGGiOŚ KGIiGŚ], 2002. — 12 s. + wykr.. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnegoCharacterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits / Robert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI // W: X [Dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum Geotechnika – Geotechnics 2002 : polska : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r., Cz. 1 / WGiG PŚ. — [Polska : WGiG PŚ], [2002]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 1–7. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnegoCharacterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits / Robert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1566. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 253, s. 89–98. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutkiDeformations of subsoil and foreland of mining refuse storage yard “Pochwacie” – causes, course and results / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamics of slopes and evaluation of landslides risk / Stanisław RYBICKI // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Environmental impacts of coal mining in Poland : [abstracts] / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Stanisław RYBICKI // W: PECOMINES Workshop on Mine and quarry waste – the burden from the past : Lake Orta, North Italy, May 27–28, 2002. — [Dokument elektroniczny]. — [Italy : s. n.], 2002. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://arno.ei.jrc.it [2003-04-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnegoGeological engineering characteristics of main structural surfaces (contact zones) in the overlay of selected lignite deposits / Stanisław RYBICKI, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Marek Tylikowski // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 1, s. 106–120. — Bibliogr. s. 119–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowychEngineering-geological conditions of slope deformations on some road embankments / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 197–214. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-KleszczówEngineering-geological conditions of embankments deformations on the stretch of motor-way A-4 between Sośnica-Kleszczów / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Geologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 383–391. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy SandomierzaEngineering-geological reasons for ground deformations and building damages within the old town of Sandomierz / Stanisław MULARZ, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Informatyczne wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Turów”Computer aided evaluation of natural hazards in the mining industry based on the example of the „Turów” mine / Stanisław RYBICKI, [et al.] // W: Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych : Bogatynia 27–29.10.1999 r. / Kopalnia Wegla Brunatnego „Turów” w Bogatyni [et al.]. — Katowice : Agencja Wydawnictw i Reklamy Silesia, 1999. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inwentaryzacja powierzchniowych ruchów masowych w Polsce – przegląd[Inventory of mass movements in Poland – a review] / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Adam Koryczan, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Landslide hazard in Poland : review and database / ILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23. — Toż na CD-ROMie. — S. 681–682, Poster 146-23. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mass movement hazard in Poland / Michał STEFANIUK, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mass movements in Poland – a review / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: The abiotic environment – evaluation of changes and hazards – case studies : 16–17 October 2006 Warsaw, Poland : abstracts and field trip guide-book / ed. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc ; Polish Geological Institute. Centre of Excellence Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : Polish Geological Institute, 2006. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji przejawów powierzchniowych ruchów masowych[Methodological principles of cataloguing and inventory of mass movements phenomena] / Stanisław RYBICKI // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 7–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny DębinyNumerical modelling of salt dome Dębiny interaction with excavation of open pit “Bełchatów” / Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Stanisław RYBICKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 273–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów”New results of static probing on dumps at “Turow” Open Cast Mine / Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA, Jerzy MOŚCICKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 4, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • O możliwości oceny cech geotechnicznych gruntów zwałowych z KWB „Turów” na podstawie sondowań statycznych (CPT)Possibility of evaluation of geotechnical features of dumps soil from Open Pit Mine “Turów” on the base of static penetration tests (CPT) / Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.. — Na okł. dodatkowo: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: