Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Krokoszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3
  AutorzyStanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”
  DetailsKraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.
2
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003, Etap 3
  Autorzyoprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jerzy FLISIAK, Marek CAŁA, Aleksander SANOCKI ; współpr. Tadeusz Kaczarewski [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska
  DetailsKraków : [AGH WGGiOŚ KGIiGŚ], 2002. — 12 s. + wykr.
3
 • [książka, 2013]
 • TytułBadania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
  Autorzypod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCharakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf
5
 • [referat, 2005]
 • TytułCyfrowe modele zagrożeń geodynamicznych
  AutorzyPiotr KROKOSZYŃSKI
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 26–27
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDeformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutki
  AutorzyPiotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37
7
 • [referat, 2009]
 • TytułGeologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowych
  AutorzyPiotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoProblematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — S. 197–214
8
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-Kleszczów
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2007 [nr] 11, s. 383–391
9
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of precipitation on dissipation of pore pressure in colluvium of the Carpathian Flysch landslide
  AutorzyJ. STANISZ, P. KROKOSZYŃSKI, R. KACZMARCZYK
  ŹródłoProceedings of China-Europe conference on geotechnical engineering, Vol. 2 / eds. Wei Wu, Hai-Sui Yu. — Cham : Springer, cop. 2018. — S. 1526–1529
10
 • [referat, 2001]
 • TytułKoncepcja zabezpieczenia terenu cmentarza w Chwałowicach przed wpływami dalszej eksploatacji górniczej
  AutorzyTomasz Niemiec, Piotr Kucia, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek Kubina
  ŹródłoProfilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w Rybnickim Okręgu Przemysłowym : VI konferencja naukowo-techniczna : Rybnik – październik 2001 : materiały konferencyjne / oprac. red. Irena Modrzyk, Janusz Kozłowski ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Katowice : Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., 2001. — S. 135–146
11
 • [referat, 2018]
 • TytułPreliminary results of pore pressure profiling in the Carpathian flysch on landslide Tegoborze-Just : abstract
  AutorzyJacek STANISZ, Zenon Pilecki, Piotr KROKOSZYŃSKI, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
12
 • [referat, 2003]
 • TytułRegistration and inventory of the natural geological hazards with special regard to landslides and other geodynamic phenomena on the territory of Poland
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI
  ŹródłoPolish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — S. 38
13
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułRozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczego
  AutorzyPiotr KROKOSZYŃSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 143–151
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowych
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2011 nr 446 (2): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 397–406
15
 • [inne, 1999]
 • TytułSprawozdanie z prac związanych z nadzorem naukowym nad zagadnieniami stateczności zboczy na terenie filara ochronnego miasta Jastrzębie Zdrój za okres od 01.03.1998 do 15.03.1999 (etap XVI)
  AutorzyStanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska
  DetailsKraków : AGH, 1999. — 21 s.