Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Krokoszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1531641
201822
201311
201111
201011
2009211
200711
200611
200511
200311
200222
200111
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15123
201822
201311
201111
201011
200922
200711
200611
200511
200311
200222
200111
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15141
2018211
201311
201111
201011
200922
200711
200611
200511
200311
200222
200111
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
201822
201311
201111
201011
200922
200711
200611
200511
200311
200222
200111
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1569
201822
201311
201111
201011
200922
200711
200611
200511
200311
200222
200111
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1569
2018211
201311
201111
201011
200922
200711
200611
200511
200311
200222
200111
1999111
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003, Etap 3[Prognosis and evaluation of geotechnical condition and stability of east slope of extremal dump in the period of 2001–2003, Stage 3] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jerzy FLISIAK, Marek CAŁA, Aleksander SANOCKI ; współpr. Tadeusz Kaczarewski [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : [AGH WGGiOŚ KGIiGŚ], 2002. — 12 s. + wykr.. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowe modele zagrożeń geodynamicznych[Digital models of geodynamics hazard] / Piotr KROKOSZYŃSKI // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutkiDeformations of subsoil and foreland of mining refuse storage yard “Pochwacie” – causes, course and results / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowychEngineering-geological conditions of slope deformations on some road embankments / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 197–214. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-KleszczówEngineering-geological conditions of embankments deformations on the stretch of motor-way A-4 between Sośnica-Kleszczów / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Geologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 383–391. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Koncepcja zabezpieczenia terenu cmentarza w Chwałowicach przed wpływami dalszej eksploatacji górniczej[Conception of further undermining influences protection of cemetery in Chwałowice] / Tomasz Niemiec, Piotr Kucia, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek Kubina // W: Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w Rybnickim Okręgu Przemysłowym : VI konferencja naukowo-techniczna : Rybnik – październik 2001 : materiały konferencyjne / oprac. red. Irena Modrzyk, Janusz Kozłowski ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Katowice : Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., 2001. — ISBN10: 8390696738. — S. 135–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preliminary results of pore pressure profiling in the Carpathian flysch on landslide Tegoborze-Just : abstract / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki, Piotr KROKOSZYŃSKI, Robert KACZMARCZYK // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Stanisz_etal.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Registration and inventory of the natural geological hazards with special regard to landslides and other geodynamic phenomena on the territory of Poland / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczegoSoil sample disruption as a simulation of positive deformations on undermining territories / Piotr KROKOSZYŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach podłoża gruntowego budowli drogowychStatic and dynamic soundings in the soil investigation for road constructions / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (2): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 397–406. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sprawozdanie z prac związanych z nadzorem naukowym nad zagadnieniami stateczności zboczy na terenie filara ochronnego miasta Jastrzębie Zdrój za okres od 01.03.1998 do 15.03.1999 (etap XVI)[Report of scientific supervision on slope stability problems in the area of mnining pillar for Jastrzębie Zdrój] / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : AGH, 1999. — 21 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: