Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Kaczmarczyk, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7774-2545 orcid iD

ResearcherID: ABB-1772-2021

Scopus: 57204958447

PBN: 5e709207878c28a04738ed30

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza prawdopodobieństwa wystąpienia osuwiska w Czernej, na podstawie wyników numerycznych analiz stateczności
  AutorzyJacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Jakub CZURCZAK, Marta Kumorowska
  ŹródłoO!SUWISKO [Dokument elektroniczny] : 2. ogólnopolska konferencja Osuwiskowa : 14–17-05-2019, Szczawnica. — [Polska] : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, [2019]. — S. 1–2
2
 • [książka, 2013]
 • TytułBadania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
  Autorzypod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.
3
 • [referat, 2002]
 • TytułCharakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoX [Dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum Geotechnika – Geotechnics 2002 : polska : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r., Cz. 1 / WGiG PŚ. — [Polska : WGiG PŚ], [2002]. — S. 1–7
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCharakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1566. Górnictwo. — 2002 z. 253, s. 89–98
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2012 R. 7 nr 4, s. 74–77
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 65–73
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCzy kompresja osadów cenomańskich powoduje artezyjskie wypływy wód siarczkowych?
  AutorzyJacek MATYSZKIEWICZ, Robert KACZMARCZYK, Alicja KOCHMAN
  ŹródłoWody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Lisika. — Kielce : Wydawnictwo XYZ, 2010. — S. 119–124
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCzynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego
  AutorzyAleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 4, s. 709–719. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-04/Geologia_2008_4_13.pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego
  AutorzyStanisław RYBICKI, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Marek Tylikowski
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2000 R. 42 nr 1, s. 106–120
10
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski
  AutorzyAleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologos. — 2007 [nr] 11, s. 347–356
11
 • [referat, 2003]
 • TytułGeotechniczne właściwości stref kontaktów ilasto-węglowych w górotworze niektórych kopalń węgla brunatnego
  AutorzyRobert KACZMARCZYK
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — S. 65–72
12
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of precipitation on dissipation of pore pressure in colluvium of the Carpathian Flysch landslide
  AutorzyJ. STANISZ, P. KROKOSZYŃSKI, R. KACZMARCZYK
  ŹródłoProceedings of China-Europe conference on geotechnical engineering, Vol. 2 / eds. Wei Wu, Hai-Sui Yu. — Cham : Springer, cop. 2018. — S. 1526–1529
13
 • [referat, 2017]
 • TytułKoncepcja i budowa prototypu LandSMS - systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi, na przykładzie osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa (woj. małopolskie)
  AutorzyJanusz Mirek, Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  Źródło6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — S. 90–91
14
 • [referat, 2017]
 • TytułLandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi : [abstrakt]
  AutorzyJanusz Mirek, Jacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoII Warsztaty geologii inżynierskiej : 6–7 kwietnia 2017, Kraków : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 11
15
 • [mapa, atlas, 2011]
 • TytułMapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Kamienica : powiat limanowski : województwo małopolskie
  AutorzyJanusz OLSZAK, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska
  DetailsWarszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011. — 1 mapa na 15 ark.
16
 • [mapa, atlas, 2010]
 • TytułMapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie
  AutorzyJanusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska
  DetailsWarszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. — 1 mapa na 11 ark.
17
 • [referat, 2018]
 • TytułNumerical simulation of landslide stability in geological-engineering conditions of Carpathian foredeep : [abstract]
  AutorzyJacek STANISZ, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
18
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNumerical simulation of pore pressure changes in levee under flood conditions
  AutorzyJacek STANISZ, Aleksandra BORECKA, Zenon Pilecki, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 24 art. no. 03002, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/hyi6Di
19
 • [referat, 2015]
 • TytułNumeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Zenon Pilecki, Jacek STANISZ, Krzysztof Krawiec
  ŹródłoO!SUWISKO : ogólnopolska konferencja : 19–22 maja 2015, Wieliczka : materiały konferencyjne. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2015. — S. 32–33
20
 • [inne, 2010]
 • TytułObjaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000. Gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie
  AutorzyJanusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  DetailsWarszawa : MŚ, cop. 2010. — 25 s.
21
 • [inne, 2011]
 • TytułObjaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000. Gmina Kamienica : powiat limanowski : województwo małopolskie
  AutorzyJanusz OLSZAK, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  DetailsWarszawa : MŚ, cop. 2011. — 25 s.
22
 • [referat, 2014]
 • TytułOkreślenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem : [abstrakt]
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Jacek STANISZ, Andrzej WRÓBEL, Robert KACZMARCZYK, Paweł Drwal, Paulina Grabek, Monika Daroch, Michał Pękala, Małgorzata Świątek, Mateusz Zierkiewicz
  ŹródłoI ogólnopolskie sympozjum Geointerdyscyplinarnych metod badawczych : 4 kwietnia 2014 r., [Warszawa] / red. Anna Głowacka, Sebastian Kowalczyk. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 35
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOsiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 1, s. 69–83. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_04.pdf
24
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOsuwisko w Milówce – przykład degradacji terenu w wyniku powierzchniowych ruchów masowych
  AutorzySylwia TCHÓRZEWSKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — s. 162–172
25
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPowierzchnie strukturalne w górotworze złóż węgla brunatnego, ich charakterystyka i właściwości fizykomechaniczne
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 237–245. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_19.pdf