Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Kaczmarczyk, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7774-2545

ResearcherID: brak

Scopus: 57204958447

PBN: 900408

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
2
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
3
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
4
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.
5
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku
6
 • Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego
7
 • Czy kompresja osadów cenomańskich powoduje artezyjskie wypływy wód siarczkowych?
8
 • Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski
9
 • Geotechniczne właściwości stref kontaktów ilasto-węglowych w górotworze niektórych kopalń węgla brunatnego
10
 • Impact of precipitation on dissipation of pore pressure in colluvium of the Carpathian Flysch landslide
11
 • Koncepcja i budowa prototypu LandSMS - systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi, na przykładzie osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa (woj. małopolskie)
12
 • LandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi
13
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
14
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
15
 • Numerical simulation of landslide stability in geological-engineering conditions of Carpathian foredeep
16
 • Numerical simulation of pore pressure changes in levee under flood conditions
17
 • Numeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów
18
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
19
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
20
 • Określenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem
21
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej
22
 • Osuwisko w Milówce – przykład degradacji terenu w wyniku powierzchniowych ruchów masowych
23
 • Powierzchnie strukturalne w górotworze złóż węgla brunatnego, ich charakterystyka i właściwości fizykomechaniczne
24
 • Powierzchniowe ruchy masowe w dolinie Wisły
25
 • Powierzchniowe ruchy masowe w utworach lessowych południowej Lubelszczyzny i rejonu Sandomierza