Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Kaczmarczyk, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7774-2545 orcid iD

ResearcherID: ABB-1772-2021

Scopus: 57204958447

PBN: 5e709207878c28a04738ed30

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia osuwiska w Czernej, na podstawie wyników numerycznych analiz stateczności
2
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
3
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
4
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnego
5
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.
6
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku
7
 • Czy kompresja osadów cenomańskich powoduje artezyjskie wypływy wód siarczkowych?
8
 • Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego
9
 • Geologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego
10
 • Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski
11
 • Geotechniczne właściwości stref kontaktów ilasto-węglowych w górotworze niektórych kopalń węgla brunatnego
12
 • Impact of precipitation on dissipation of pore pressure in colluvium of the Carpathian Flysch landslide
13
 • Koncepcja i budowa prototypu LandSMS - systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi, na przykładzie osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa (woj. małopolskie)
14
 • LandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi
15
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
16
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000
17
 • Numerical simulation of landslide stability in geological-engineering conditions of Carpathian foredeep
18
 • Numerical simulation of pore pressure changes in levee under flood conditions
19
 • Numeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów
20
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
21
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
22
 • Określenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem
23
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej
24
 • Osuwisko w Milówce – przykład degradacji terenu w wyniku powierzchniowych ruchów masowych
25
 • Powierzchnie strukturalne w górotworze złóż węgla brunatnego, ich charakterystyka i właściwości fizykomechaniczne