Wykaz publikacji wybranego autora

Bożena Strzelska-Smakowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski
2
 • Metale rzadkie – jak rzadkie, jak cenne, gdzie potrzebne i w jakiej formie szkodliwe?
3
 • Mineralizacja ${Zn-Pb}$ w obszarze Koszęcin-Żarki (północna część prowincji śląsko-krakowskiej)
4
 • Nonsulfide zinc deposits in the Silesia-Cracow district, Southern Poland
5
 • Nowe złoże węgla kamiennego w GZW i koncepcja jego zagospodarowania
6
 • Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
7
 • Ryzyko i niepewność w projektach górniczych
8
 • Scenariusz rozwoju – „Zasoby naturalne i nowe materiały”
9
 • Selen na przełomie XX i XXI wieku
10
 • The perspective and prognostic areas of zinc and lead ores in the Upper Silesia $Zn-Pb$ Ore District
11
 • The prospective and hypothetical areas of zinc and/or lead ores in different types of deposits beyond the Upper Silesia $Zn-Pb$ ore district in Poland
12
 • Wyznaczanie pól anomalii goechemicznych $Zn$ w dolomitach kruszconośnych metodą krigingu indykatorowego
13
 • Zastosowanie badań mineralogiczno-chemicznych do oceny proekologicznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych
14
 • Złoża rud niklu w redeponowanych laterytach w Grecji, ich wykorzystanie i zagospodarowanie pogórnicze
15
 • Złoża tlenowych rud cynku w okręgu śląsko-krakowskim