Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kudrys, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4986-7436

ResearcherID: R-9657-2017

Scopus: 36133330900

PBN: 900580

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of GNSS RTK height measurement with increased accuracy
  AutorzyKRZYŻEK Robert, KUDRYS Jacek
  ŹródłoInnovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — S. 41
3
 • [referat, 2005]
 • TytułAnalysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI
  AutorzyGÓRAL Władysław, KUDRYS Jacek
  ŹródłoThe 7textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Ramzová, November 2–5, 2005 : abstracts / Institute of Rock Structure and Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic. — Prague : IRSM, 2005. — S. 4–5
4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI
  AutorzyWładysław GÓRAL, Jacek KUDRYS
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2006 vol. 3 no. 3, s. 19–22
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000
  AutorzyPiotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2016 vol. 10 nr 4, s. 15–26
6
 • [referat, 2008]
 • TytułAutomatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results
  AutorzyKUDRYS Jacek
  ŹródłoThe 9textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 12
7
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAutomatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results
  AutorzyJacek KUDRYS
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2009 vol. 6 no. 3, s. 233–238
8
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAutomatic determination of the vertical deflection components from GPS and zenithal star observations
  AutorzyJacek KUDRYS
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2007 vol. 4 no. 4, s. 169–172
9
 • [książka, 2010]
 • TytułAutomatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS
  Autorzypod red. Jacka KUDRYSA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — XI, 71 s.
10
 • [skrypt, 2015]
 • TytułElementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach
  AutorzyPiotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.
11
 • [referat, 2010]
 • TytułGeological conditions and local changes of plumb line direction
  AutorzySZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek
  ŹródłoThe 11textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28
12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeological conditions and local changes of vertical deflections
  AutorzyZbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269
13
 • [referat, 2013]
 • TytułGNSS precise point positioning in geodynamic researches
  AutorzyJacek KUDRYS
  Źródło14textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 33
14
 • [referat, 2004]
 • TytułGPS permanent station KRAW : first scientific results
  AutorzyWładysław GÓRAL, Jacek KURDYS
  ŹródłoOn recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 15
15
 • [referat, 2010]
 • TytułIdentification of periodic changes in the point position using various GPS techniques
  AutorzyKUDRYS Jacek
  ŹródłoThe 11textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułObliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS
  AutorzyWładysław GÓRAL, Jacek KUDRYS
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 133–139. — tekst: https://goo.gl/9PYnWc
17
18
 • [referat, 2014]
 • TytułPeriodic changes in GPS signal quality indicators
  AutorzyJacek KUDRYS
  Źródło15textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 43
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPermanent GNSS observations at AGH-UST satellite observatory
  AutorzyJacek KUDRYS
  ŹródłoReports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 100 iss. 1, s. 101–107
20
 • [monografia, 2011]
 • TytułPodstawy geomatyki
  AutorzyPiotr BANASIK, Piotr CICHOCIŃSKI, Józef CZAJA, Władysław GÓRAL, Krystian KOZIOŁ, Robert KRZYŻEK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Bogdan SKORUPA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 373, [1] s.
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPorównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektów
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Jacek KUDRYS
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 156–159
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrzykład wykorzystania techniki GPS w pomiarach wysokościowych na obszarach górniczych
  AutorzyZbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 191–201. — tekst: https://goo.gl/JUBME5
23
 • [referat, 2014]
 • TytułStochastic modelling of GNSS observations for precise kinematic positioning
  AutorzyDominik Próchniewicz, Ryszard Szpunar, Jacek KUDRYS
  Źródło15textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 48
24
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułSystem pomiarowy do wyznaczeń składowych odchylenia pionu
  AutorzyJacek KUDRYS
  ŹródłoAutomatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 23–39
25
 • [referat, 2013]
 • TytułThe contribution of the GGOS-PL network to EPOS
  AutorzyJarosław Bosy, Jan Kryński, Aleksander Brzeziński, Jerzy B. Rogowski, Mariusz Figurski, Andrzej Krankowski, Stanisław Schillak, Jacek KUDRYS, Paweł Wielgosz
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2013 : Vienna, Austria, 07–12 April 2013 : abstracts & programme. — [Vienna : s. n.], [2013]. — S. [1]