Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kudrys, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4986-7436

ResearcherID: R-9657-2017

Scopus: 36133330900

PBN: 900580

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
2
 • Analysis of GNSS RTK height measurement with increased accuracy
3
 • Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI
4
 • Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI
5
 • Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000
6
 • Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results
7
 • Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results
8
 • Automatic determination of the vertical deflection components from GPS and zenithal star observations
9
 • Automatyzacja procedur wyznaczania parametrów modelu refrakcji w pomiarach GPS
10
 • Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS
11
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach
12
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction
13
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections
14
 • GNSS precise point positioning in geodynamic researches
15
 • GPS permanent station KRAW
16
 • Identification of periodic changes in the point position using various GPS techniques
17
 • Modelowanie zjawiska wielotorowości sygnałów GPS w otoczeniu budowli przemysłowych
18
 • Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS
19
 • Obserwowane zakłócenia radiowe w pomiarach sygnałów GPS
20
 • Periodic changes in GPS signal quality indicators
21
 • Permanent GNSS observations at AGH-UST satellite observatory
22
 • Podstawy geomatyki
23
 • Porównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektów
24
 • Precise GPS network in Kraków area
25
 • Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowych