Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska
1
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDetermination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2003 no. 2, s. 127–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrecyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocą GPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PL
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 217–223
 • słowa kluczowe: GPS, pomiary, wysokość elipsoidalna

  keywords: GPS, measurements, elipsoidal height

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2003]
 • TytułPreliminary results of estimation of local differential refraction in the area enclosed by the permanent GPS stations ASG-PL + KRAW
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoEarth rotation and satellite from astrometry to GNSS [Dokument elektroniczny] : seminar : Warsaw, 18–19 September 2003. — [Warsaw? : s. n.], [2003]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułThe concept of utilizing the Silesian active geodetic network for determination of current parameters of local differential tropospheric refraction
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoActa Montana. Serie A, Geodynamics. — 2003 no. 24, s. 105–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 169–176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: