Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska
1
 • Calculation of position and velocity of GLONASS satellite based on analytical theory of motion
2
 • Determination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL
3
 • Eastern Silesian Geodynamic GPS Network
4
 • Geodetical and astronomical aspects of Krakow's prehistoric mounds
5
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczne
6
 • Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS
7
 • Podstawy geomatyki
8
 • Położenie i prędkość satelitów GNSS na postawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji
9
 • Precise GPS network in Kraków area
10
 • Precision of the Nebra Disc in astronomical and geometric aspect
11
 • Precyzyjna sieć geodezyjna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)
12
 • Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowych
13
 • Precyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocą GPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PL
14
 • The concept of utilizing the Silesian active geodetic network for determination of current parameters of local differential tropospheric refraction
15
 • The Sky Disk of Nebra reveals its secrets
16
 • Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji
17
 • Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP