Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska
1
 • Analityczna metoda wyznaczania pozycji i prędkości satelitów GLONASS na podstawie ich efemerydy pokładowej
2
 • Aspekty geoinformatyczne i astronomiczne prehistorycznych kopców krakowskich i kopca Kraka w Krakuszowicach
3
 • Automatyzacja procedur wyznaczania parametrów modelu refrakcji w pomiarach GPS
4
 • Badanie stabilności wybranych punktów na obszarach górniczych na podstawie pomiarów GPS i niwelacyjnych
5
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
6
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
7
 • Calculation of position and velocity of GLONASS satellite based on analytical theory of motion
8
 • Determination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL
9
 • Dziesięć lat doświadczeń w zakresie wykorzystania GPS w rozwiązywaniu zadań geodezji wyższej
10
 • “Eastern Silesian” geodynamic GPS network
11
 • First integrals in theory of motion of GNSS satellite based on the GPTFC
12
 • Geodetical and astronomical aspects of Krakow's prehistoric mounds
13
 • GPS [Globalny System Pozycyjny] w zastosowaniach geodezyjnych u progu trzeciego tysiąclecia
14
 • GPS permanent station KRAW
15
 • Integrated method of calculation position and velocity of the satellites GLONASS and GPS on the base of the generalized theory of two fixed centers
16
 • Koncepcja badawczej sieci geodynamicznej na obszarze ograniczonym śląską Aktywną Siecią Geodezyjną (ASG) oraz stacją permanentną KRAK
17
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczne
18
 • Monitoring of large-area surface changes in Upper Silesia industrial area (GOP) with application of modern measurement technologies
19
 • Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS
20
 • Podstawy geomatyki
21
 • Położenie i prędkość satelitów GNSS na postawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji
22
 • Położenie kopców krakowskich, punktów kierunkowych i wschodów słońca
23
 • Position and velocity of glonass satellite based on analytical theory of motion
24
 • Precise GPS network in Kraków area
25
 • Precision of the Nebra Disc in astronomical and geometric aspect