Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska
1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI
  AutorzyWładysław GÓRAL, Jacek KUDRYS
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2006 vol. 3 no. 3, s. 19–22
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAspekty geoinformatyczne i astronomiczne prehistorycznych kopców krakowskich i kopca Kraka w Krakuszowicach
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 209–220. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_16.pdf
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDetermination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2003 no. 2, s. 127–134
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEastern Silesian Geodynamic GPS Network : preliminary results of the campaign 2003–2004
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 27–32
6
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGeodetical and astronomical aspects of Krakow's prehistoric mounds
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2006 no. 2, s. 53–60
7
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGPS [Globalny System Pozycyjny] w zastosowaniach geodezyjnych u progu trzeciego tysiąclecia
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 40-1–40-4
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKoncepcja badawczej sieci geodynamicznej na obszarze ograniczonym śląską Aktywną Siecią Geodezyjną (ASG) oraz stacją permanentną KRAK
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 1, s. 19–25
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczne
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL
  ŹródłoMateriały Archeologiczne. — 2016 t. 41, s. 301–312
10
11
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPrecise GPS network in Kraków area
  AutorzyBANASIK P., GÓRAL W., KUDRYS J., MACIASZEK J, Szewczyk J.
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2000 no. 8, s. 147–152
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułPrecision of the Nebra Disc in astronomical and geometric aspect
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2021 vol. 20, s. 97-107. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/20856/pl
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPrecyzyjna sieć geodezyjna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 2, s. 195–205
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPrecyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowych
  AutorzyWładysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek KUDRYS
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 5 z. 2, s. 207–218
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrecyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocą GPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PL
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 217–223
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPreliminary results of the analysis of the GPS time series solutions (GPSSTS) in ASG-PL permanent network
  AutorzyWładysław GÓRAL, Daniel JASIURKOWSKI
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2006 vol. 3 no. 3, s. 23–29
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułThe concept of utilizing the Silesian active geodetic network for determination of current parameters of local differential tropospheric refraction
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoActa Montana. Serie A, Geodynamics. — 2003 no. 24, s. 105–108
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułThe Sky Disk of Nebra reveals its secrets
  AutorzyWładysław GÓRAL
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2020 vol. 19, s. 73–80. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/18551/pl
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 169–176