Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska
1
 • Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI
2
 • Aspekty geoinformatyczne i astronomiczne prehistorycznych kopców krakowskich i kopca Kraka w Krakuszowicach
3
 • Calculation of position and velocity of GLONASS satellite based on analytical theory of motion
4
 • Determination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL
5
 • Eastern Silesian Geodynamic GPS Network
6
 • Geodetical and astronomical aspects of Krakow's prehistoric mounds
7
 • GPS [Globalny System Pozycyjny] w zastosowaniach geodezyjnych u progu trzeciego tysiąclecia
8
 • Koncepcja badawczej sieci geodynamicznej na obszarze ograniczonym śląską Aktywną Siecią Geodezyjną (ASG) oraz stacją permanentną KRAK
9
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczne
10
 • Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS
11
 • Precise GPS network in Kraków area
12
 • Precision of the Nebra Disc in astronomical and geometric aspect
13
 • Precyzyjna sieć geodezyjna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)
14
 • Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowych
15
 • Precyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocą GPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PL
16
 • Preliminary results of the analysis of the GPS time series solutions (GPSSTS) in ASG-PL permanent network
17
 • The concept of utilizing the Silesian active geodetic network for determination of current parameters of local differential tropospheric refraction
18
 • The Sky Disk of Nebra reveals its secrets
19
 • Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP