Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska




1
2
 • Determination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL / Władysław GÓRAL // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2003 no. 2, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — 7th bilateral geodetic meeting Italy–Poland : Bressanone, South Tirol, Italy, 22–24 May 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eastern Silesian Geodynamic GPS Network : preliminary results of the campaign 2003–2004 / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr. — Referaty 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geodetical and astronomical aspects of Krakow's prehistoric mounds / Władysław GÓRAL // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2006 no. 2, s. 53–60. — Bibliogr. s. 60. — Proceedings of the 8th bilateral geodetic meeting Poland-Italy : Wrocław, Poland 22–24 June 2006. — Warsaw : Warsaw University of Technology. Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczneKrakus Mound and summer solstice sunset, astronomical and archaeological aspects summary / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 301–312. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • keywords: Krakus Mound, archaeoastronomy, solar calendar

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPSComputation of the antenna phase center offsets corrections in GPS phase measurements / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 133–139. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-01-1/Geomatics_2007_1_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary fazowe GPS, charakterystyka anten

  keywords: GPS phase measurements, antenna phase center offset

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Położenie i prędkość satelitów GNSS na postawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacjiPosition and velocity of GNSS satellites on the base of generalized problem of two fixed centers / Bogdan SKORUPA, Władysław GÓRAL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 108, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 308). — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-810-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Precise GPS network in Kraków area / BANASIK P., GÓRAL W., KUDRYS J., MACIASZEK J, Szewczyk J. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2000 no. 8, s. 147–152. — Bibliogr. s. 152. — 6th Geodetic millennium meeting Poland-Italy : Kraków, Poland, 29 June–1 July 2000 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Precision of the Nebra Disc in astronomical and geometric aspectPrecyzja dysku z Nebry w aspekcie astronomicznym i geometrycznym / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2021 vol. 20, s. 97-107. — Bibliogr. s. 107, Abstr.. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/20856/pl

 • słowa kluczowe: archeoastronomia, Dysk z Nebry, Słońce, Księżyc

  keywords: archeoastronomy, Moon, Sun, Nebra Disc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.21.008.14979

11
 • Precyzyjna sieć geodezyjna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)Precise control network in the Eastern Part of the Upper Silesia Industrial Area / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowychPrecise measurements of differences in height by means of GPS in environment of terrain obstructions / Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Precyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocą GPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PLPrecise determination of the ellipsoidal height in the area enclosed by GPS permanent stations KRAW+ASG-PL / Władysław GÓRAL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 217–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GPS, pomiary, wysokość elipsoidalna

  keywords: GPS, measurements, elipsoidal height

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The concept of utilizing the Silesian active geodetic network for determination of current parameters of local differential tropospheric refraction / Władysław GÓRAL // Acta Montana. Serie A, Geodynamics ; ISSN 1211-1910. — 2003 no. 24, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The Sky Disk of Nebra reveals its secretsDysk z Nebry odsłania swoje tajemnice / Władysław GÓRAL // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2020 vol. 19, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-22. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/18551/pl

 • słowa kluczowe: archeoastronomia, Dysk z Nebry, Słońce, Księżyc

  keywords: archeoastronomy, Moon, Sun, Nebra Sky Disk

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.20.007.13072

16
 • Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji[Modern methods of the GPS application in geodesy] / Władysław GÓRAL, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 214, [1] s., [2] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0265). — Bibliogr. s. 205–211. — ISBN: 978-83-7464-135-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOPThe use of the more Active Surveying Network (ASG-PL) to the monitoring of the dislocations in the Upper Silesia Industrial Area / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 169–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: