Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Góral, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0586-7191 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36175780100

OPI Nauka Polska
1
 • Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2006 vol. 3 no. 3, s. 19–22. — Bibliogr. s. 20, Abstr.. — 7th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : November 2 – 5, 2005

 • keywords: time series analysis, relative site velocities, GPS permanent stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty geoinformatyczne i astronomiczne prehistorycznych kopców krakowskich i kopca Kraka w KrakuszowicachGeoinformatical and astronomical aspects of Cracow's prehistorical mounds and mound Krak in Krakuszowice / Władysław GÓRAL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 209–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_16.pdf

 • słowa kluczowe: archeoastronomia, kopce historyczne Krakowa, wschód Księżyca, wschód Słońca

  keywords: archeoastronomy, Cracow's prehistorical mounds, moonrise, sunrise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Determination of total zenith delay in the area enclosed in the local permanent GPS stations KRAW + ASG-PL / Władysław GÓRAL // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2003 no. 2, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — 7th bilateral geodetic meeting Italy–Poland : Bressanone, South Tirol, Italy, 22–24 May 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eastern Silesian Geodynamic GPS Network : preliminary results of the campaign 2003–2004 / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr. — Referaty 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geodetical and astronomical aspects of Krakow's prehistoric mounds / Władysław GÓRAL // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2006 no. 2, s. 53–60. — Bibliogr. s. 60. — Proceedings of the 8th bilateral geodetic meeting Poland-Italy : Wrocław, Poland 22–24 June 2006. — Warsaw : Warsaw University of Technology. Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • GPS [Globalny System Pozycyjny] w zastosowaniach geodezyjnych u progu trzeciego tysiącleciaGPS in geodetic applications at a third thousand years threshold / Władysław GÓRAL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 40-1–40-4. — Bibliogr. s. 40-4. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja badawczej sieci geodynamicznej na obszarze ograniczonym śląską Aktywną Siecią Geodezyjną (ASG) oraz stacją permanentną KRAKA concept of research geodynamical network in the area limited by Silesian Active Geodetic Network and permanent station KRAK / Władysław GÓRAL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczneKrakus Mound and summer solstice sunset, astronomical and archaeological aspects summary / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 301–312. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • keywords: Krakus Mound, archaeoastronomy, solar calendar

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPSComputation of the antenna phase center offsets corrections in GPS phase measurements / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 133–139. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-01-1/Geomatics_2007_1_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary fazowe GPS, charakterystyka anten

  keywords: GPS phase measurements, antenna phase center offset

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Precise GPS network in Kraków area / BANASIK P., GÓRAL W., KUDRYS J., MACIASZEK J, Szewczyk J. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2000 no. 8, s. 147–152. — Bibliogr. s. 152. — 6th Geodetic millennium meeting Poland-Italy : Kraków, Poland, 29 June–1 July 2000 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Precision of the Nebra Disc in astronomical and geometric aspectPrecyzja dysku z Nebry w aspekcie astronomicznym i geometrycznym / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2021 vol. 20, s. 97-107. — Bibliogr. s. 107, Abstr.. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/20856/pl

 • słowa kluczowe: archeoastronomia, Dysk z Nebry, Słońce, Księżyc

  keywords: archeoastronomy, Moon, Sun, Nebra Disc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.21.008.14979

13
 • Precyzyjna sieć geodezyjna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)Precise control network in the Eastern Part of the Upper Silesia Industrial Area / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowychPrecise measurements of differences in height by means of GPS in environment of terrain obstructions / Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Precyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocą GPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PLPrecise determination of the ellipsoidal height in the area enclosed by GPS permanent stations KRAW+ASG-PL / Władysław GÓRAL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 217–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GPS, pomiary, wysokość elipsoidalna

  keywords: GPS, measurements, elipsoidal height

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Preliminary results of the analysis of the GPS time series solutions (GPSSTS) in ASG-PL permanent network / Władysław GÓRAL, Daniel JASIURKOWSKI // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2006 vol. 3 no. 3, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.. — Praca prezentowana na: 7th Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : November 2 – 5, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The concept of utilizing the Silesian active geodetic network for determination of current parameters of local differential tropospheric refraction / Władysław GÓRAL // Acta Montana. Serie A, Geodynamics ; ISSN 1211-1910. — 2003 no. 24, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The Sky Disk of Nebra reveals its secretsDysk z Nebry odsłania swoje tajemnice / Władysław GÓRAL // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2020 vol. 19, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-22. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/18551/pl

 • słowa kluczowe: archeoastronomia, Dysk z Nebry, Słońce, Księżyc

  keywords: archeoastronomy, Moon, Sun, Nebra Sky Disk

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.20.007.13072

19
 • Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOPThe use of the more Active Surveying Network (ASG-PL) to the monitoring of the dislocations in the Upper Silesia Industrial Area / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 169–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: