Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Chrobak, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4614-3432 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6506601622

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 1999]
 • TytułA method of simplification and elimination of a broken line based on an elementary triangle
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoThe Polish Cartography 1999 : on the occassion of the eleventh General Assembly of the International Cartographic Association and the Nineteenth International Cartographic Conference : Ottawa, Canada, August 1999 / Head office of Geodesy and Cartography ; Polish National Committee for International Cartographic Association. — Warszawa : Head Office of Geodesy and Cartography, 1999. — S. 94–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy uzyskanych za pomocą wyrównania ścisłego sieci kątowo-liniowej oraz transformacji na obszarze m. Krakowa
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Piotr BANASIK
  ŹródłoKartografia numeryczna i informatyka geodezyjna : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów – Polańczyk – Solina, 27–29 września 2007 : materiały konferencyjne / Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Oddział Rzeszów. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007. — S. 151–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułAutomation of generalization operators of the building class for MRDB
  AutorzyK. KOZIOŁ, T. CHROBAK, A. KRAWCZYK, M. LUPA
  ŹródłoICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2001]
 • TytułAutomatyzacja procesów generalizacji kartograficznej obiektów liniowych
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 89–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAutomatyzacja procesu generalizacji kartograficznej i jej wyników prezentowanych na mapie
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 125–138. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_09.pdf
 • słowa kluczowe: baza danych, geoinformacja, generalizacja kartograficzna

  keywords: database, geoinformation, generalization cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [książka, 1999]
 • TytułBadanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 93, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBudowa struktury bazy danych przestrzennych dla liniowych obiektów sieciowych, których kształt podlega uogólnieniu
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 1, s. 35–46
 • słowa kluczowe: liniowe obiekty sieciowe

  keywords: linear network structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danych
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułGeneralizacja sieci dróg
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1998 t. 4 z. 1, s. 25–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2004]
 • TytułGIS – a supporting tool in management and development of big agglomerations on the basis of the city of Cracow
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  Źródło10textsuperscript{th} EC-GI&GIS Workshop : ESDI: state of the art : Warsaw, Poland 23–25 June 2004 : abstracts / Institute for Environment and Sustainability [et al.]. — [Poland. : s. n.], [2004]. — S. 181–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKoncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMałopolski System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające zarządzanie przestrzenią : na przykładzie miasta Krakowa
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoCzłowiek i Środowisko. — 2004 t. 28 nr 1–2, s. 55–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModelling of spatial data in a database for the needs of cartographic generalization
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 2000 T. 49 z. 1, s. 7–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [monografia, 2007]
 • TytułPodstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Stefan F. Keller, Krystian KOZIOŁ, Marta SZOSTAK, Maria ŻUKOWSKA ; pod red. Tadeusza CHROBAKA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 178, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzydatność automatycznej generalizacji kartograficznej w systemach informatycznych LIS/GIS
  AutorzyCHROBAK Tadeusz
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2001 vol. 11, s. 4-57–4-66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPrzydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDT
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2009 vol. 3 no. 1/1, s. 81–90. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-01-1/Geomatics_2009_1_1_07.pdf
 • słowa kluczowe: cyfrowa generalizacja kartograficzna, aktualizacja bazy danych topograficznych, wieloreprezentacyjna baza danych, wielorozdzielcza baza danych

  keywords: digital cartography generalization, update of the database topographical, multiresolution topographic database, multirepresentation topographic database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2001]
 • TytułSposób eliminacji punktów w procesie numerycznej generalizacji kartograficznej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz CHROBAK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G09B 29/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 181014 B1 ; Udziel. 2000-12-06 ; Opubl. 2001-05-31. — Zgłosz. nr P.316810 z dn. 1996-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL181014B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2013]
 • TytułSystem do weryfikacji rozpoznawalności linii rysunku o szerokości - s na mapie cyfrowej
  AutorzyT. CHROBAK
  ŹródłoStreszczenia na Seminarium naukowe nt „Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych” [Dokument elektroniczny] : 10 kwietnia 2013. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [6–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułTesting broken lines – transformed with use of objective global algorithm – as simplified geometric data
  AutorzyTadeusz CHROBAK
  ŹródłoGeodezja i Kartografia. — 2004 vol. 53 no. 2, s. 131–135
 • słowa kluczowe: kartografia

  keywords: map generalization, line simplification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe cultural heritage as an element of geospace
  AutorzyTadeusz CHROBAK, Jerzy Gaździcki
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 7–18, [2]. — tekst: https://goo.gl/gM9hgu
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25