Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Chrobak, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4614-3432 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6506601622

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A method for assessing generalized data accuracy with linear object resolution verification
2
 • A method of simplification and elimination of a broken line based on an elementary triangle
3
 • Analiza współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy uzyskanych za pomocą wyrównania ścisłego sieci kątowo-liniowej oraz transformacji na obszarze m. Krakowa
4
 • Automation of generalization operators of the building class for MRDB
5
 • Automatyzacja procesów generalizacji kartograficznej obiektów liniowych
6
 • Automatyzacja procesu generalizacji kartograficznej i jej wyników prezentowanych na mapie
7
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny]
8
 • Badanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej
9
 • Budowa struktury bazy danych przestrzennych dla liniowych obiektów sieciowych, których kształt podlega uogólnieniu
10
 • Cyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danych
11
 • Generalizacja sieci dróg
12
 • GIS – a supporting tool in management and development of big agglomerations on the basis of the city of Cracow
13
 • Komputerowa redakcja kartograficzna wspomagana automatyczną generalizacją
14
 • Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy
15
 • Limits of colour perception in the context of minimum dimensions in digital cartography
16
 • Małopolski System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające zarządzanie przestrzenią
17
 • Modelling of spatial data in a database for the needs of cartographic generalization
18
 • Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej
19
 • Przydatność automatycznej generalizacji kartograficznej w systemach informatycznych LIS/GIS
20
 • Przydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDT
21
 • Sposób eliminacji punktów w procesie numerycznej generalizacji kartograficznej
22
 • System do weryfikacji rozpoznawalności linii rysunku o szerokości - s na mapie cyfrowej
23
 • Testing broken lines – transformed with use of objective global algorithm – as simplified geometric data
24
 • The cultural heritage as an element of geospace
25