Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Beluch, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • 50 lat działalności Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
2
 • Accuracy aspect of the densification of geodetic network by means of free stations
3
 • Analiza porównawcza wyznaczenia parametrów geometrycznych precyzyjnych kodowych łat niwelacyjnych na komparatorze pionowym i poziomym
4
 • Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnych
5
 • Badania precyzyjnego sprzętu do niwelacji w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH
6
 • Badanie stałości osi celowej lunet teodolitów i  tachimetrów z wykorzystaniem interferometru laserowego
7
 • Badanie stałości osi celowej niwelatorów z wykorzystaniem interferometru laserowego
8
 • Charakterystyka, zasady działania i sposoby sprawdzania niwelatorów cyfrowych
9
 • Ćwiczenia z geodezji I
10
 • Ćwiczenia z geodezji II
11
 • Działalność naukowo-badawcza Zakładu Geodezji i Kartografii
12
 • Education of engineers in mining and geology areas at the University of Mining and Metallurgy
13
 • Evaluation of accuracy of various models of test bases and the method of determination of electronic distance meter constants
14
 • Geodezyjny monitoring obiektów w kompleksie zamkowym w Malborku
15
 • Interpretation of the results of calibration of high precision levelling staffs and remarks arising out from levelling staffs testing
16
 • Jubileusz 50-lecia utworzenia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
17
 • Minimisation of the effect of horizontal refraction on the accuracy of breaking through in underground drivages
18
 • Modernizacja stanowisk badawczych sprzętu pomiarowego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH
19
 • Modyfikacja algorytmu obliczeń wyników kalibracji łat kodowych wykonywanych za pomocą interferometru laserowego HP 5529A
20
 • Obliczenia w poziomych osnowach szczegółowych
21
 • Pomiary i obliczanie odległości w osnowach szczegółowych
22
 • Pośrednie sposoby pomiaru szczegółów terenowych technologią RTK GPS
23
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa
24
 • Pozyskiwanie informacji technologią RTK GPS dla opracowania map numerycznych
25
 • Prace badawcze w wydziałowym geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH