Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Banasik, dr hab. inż.

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgzik

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3604-4019

ResearcherID: brak

Scopus: 36175487400

PBN: 900534

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza lokalnej transformacji współrzędnych płaskich do układu 2000 na przykładzie Układu Lokalnego Krakowa : optymalny stopień wielomianu[The analysis of local transformation of plane coordinates to the 2000 system on the example of the Local Cracow System : optimal degree of polynomial] / Piotr BANASIK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2009 nr 4, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografiaReview of the status of education in the field of geodesy and cartography / Piotr BANASIK, Janusz Walo // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy uzyskanych za pomocą wyrównania ścisłego sieci kątowo-liniowej oraz transformacji na obszarze m. KrakowaThe analysis of coordinates of the points of the horizontal network class III obtained by using the method of rigorous adjustment of the net of angles and lines and the method of transformation on the territory of the city of Krakow / Tadeusz CHROBAK, Piotr BANASIK // W: Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów – Polańczyk – Solina, 27–29 września 2007 : materiały konferencyjne / Katedra Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Oddział Rzeszów. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-460-9. — S. 151–160. — Bibliogr. s. 159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000Analiza dokładności punktów w transformacji współrzędnych z układu lokalnego HiL (Nowa Huta) do układu PL-2000 / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 nr 4, s. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, lokalne układy współrzędnych, państwowy układ współrzędnych

  keywords: coordinate transformations, local coordinate systems, national coordinate system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.4.15

5
 • Badanie stabilności wybranych punktów na obszarach górniczych na podstawie pomiarów GPS i niwelacyjnych[Examination of the stability of selected points in mining areas, based on GPS measurements and levelling measurements] / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 2–4 czerwca 2004 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2004. — S. 19–31. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoResearch geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) / pod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.. — Bibliogr. s. 119–122, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-915710-3-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[Research geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB)] / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 9–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cartografical and geodetical aspects of the Krakus Mound in CracowKartograficzne i geodezyjne aspekty kopca Krakusa w Krakowie / Piotr BANASIK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2015 [t.] 14, s. 59–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kopiec Krakusa, archiwalne mapy, sieć astronomiczno-geodezyjna

  keywords: Krakus Mound, archival maps, astro-geodetic network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka nowych punktów przeznaczonych do absolutnych pomiarów ciężkości na obszarze KrakowaEstablishment of the new points destinated to absolute gravity determinations on the area of Kraków / Piotr BANASIK, Bogdan SKORUPA // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2008 nr 7, s. 15–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka zmian pola powierzchni wynikających z zastąpienia państwowego układu współrzędnych 1965 i Układu Lokalnego Krakowa układem 2000 : kraj większy, Kraków mniejszy[Characteristic of changes in area sizes of parcels connected with replacing the coordinate system 1965 and Local Coordinate System of Cracow with the new system 2000 : country more, less Cracow] / Piotr BANASIK, Jarosław Bagnicki // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2010 nr 3, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Conversion between Cartesian and geodetic coordinates on a rotational ellipsoid by solving a system of nonlinear equationsTransformacja współrzędnych kartezjańskich na geodezyjne na elipsoidzie obrotowej poprzez rozwiązanie układu równań nieliniowych / Marcin LIGAS, Piotr BANASIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2011 vol. 60 no. 2, s. 147–161. — Bibliogr. s. 160, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • “Eastern Silesian” geodynamic GPS network : preliminary results of the campaign 2003–2004 / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // W: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Eastern Silesian Geodynamic GPS Network : preliminary results of the campaign 2003–2004 / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr. — Referaty 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach[Elements of geodesy and geodetic astronomy : exercises] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1738). — Bibliogr. s. 91. — ISBN: 978-83-7464-828-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geodezyjne porządki w Krakowie : konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, Cz. 1[Geodesic orders in Cracow] / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI, Maria Kolińska, Dorota Michalik, Jolanta Nowak // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 1, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kazimierz Bujakowski — dod. afiliacja: Urząd Miasta Krakowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geodezyjne porządki w Krakowie : konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, Cz. 2[Geodesic orders in Cracow] / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI, Maria Kolińska, Dorota Michalik, Jolanta Nowak // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 2, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kazimierz Bujakowski – dod. afiliacja: Urząd Miasta Krakowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Identyfikacja punktów dawnych sieci triangulacyjnych na obszarze powiatu ostrowieckiegoIdentification of points of former triangulation networks in Ostrowiec county / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 1, s. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/2qrsHI

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, podstawowa osnowa geodezyjna, sieć triangulacyjna

  keywords: coordinate transformation, triangulation network, geodetic control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczneKrakus Mound and summer solstice sunset, astronomical and archaeological aspects summary / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 301–312. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • keywords: Krakus Mound, archaeoastronomy, solar calendar

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Local height transformation through polynomial regressionLokalna transformacja wysokości przy użyciu regresji wielomianowej / Marcin LIGAS, Piotr BANASIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2012 vol. 61 no. 1, s. 3–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Lokalizacja nieistniejących kościołów i cmentarzy we współczesnej topografii KrakowaThe location of no longer existing churches and cemeteries in the topography of contemporary Kraków / Piotr BANASIK, Bartłomiej Trybuś // Rocznik Krakowski ; ISSN 0080-3499. — 2017 t. 83, s. 21–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ortofotomapa, kościoły i cmentarze Krakowa, lokalizacja obiektów sakralnych, Plan Kołłątajowski z 1785 roku, kalibracja dawnych map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości wykorzystania modelu quasi-geoidy w niwelacjiPossibilities of using quasigeoid model in levelling / Piotr BANASIK, Anna Nędza // W: Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna : VI ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów – Iwonicz, 06–08 września 2017 : streszczenia referatów / Politechnika Rzeszowska. Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2017]. — S. 3. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GNSS, niwelacja, model quasi-geoidy, niwelacja satelitarna

  keywords: GNSS, quasigeoid model, classical levelling, satellite leveling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości wykorzystania modelu quasi-geoidy w niwelacjiPossibilities of using quasigeoid model in levelling / Piotr BANASIK, Anna Nędza // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 345–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GNSS, niwelacja, model quasi-geoidy, niwelacja satelitarna

  keywords: GNSS, quasigeoid model, classical levelling, satellite levelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.218