Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szewczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułArchival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARIS
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoSpolečnosti důlních měřičů a geologů při příležitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví : XIV. konference : [Ostrava], 21. – 23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví, 2007. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2007]
 • TytułArchiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w Bochni
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 71–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułArchiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorach
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 259–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułBadania pogórniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem nowoczesnych technologii (omówienie doświadczeń polskich, czeskich i rosyjskich)
  AutorzyMACIASZEK Jadwiga, Novák Josef, Schenk Jan, Smirnov Siergiej P., SZEWCZYK Jacek, Wiereszczagin Siergiej G., Zemisew Władimir N.
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1998 t. 4 z. 2, s. 207–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [książka, 2005]
 • TytułBadawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Autorzypod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2004]
 • TytułDeformations of surface and rock mass in salt mines of Southern Poland
  AutorzyJ. SZEWCZYK, G. Kortas
  ŹródłoProceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — S. 485–489
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2001]
 • TytułDługookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów zachodzących w górotworze
  AutorzyJacek SZEWCZYK
  ŹródłoWarsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — S. 407–420
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2011]
 • TytułGeodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoQuo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2001]
 • TytułGeodezyjne metody kontroli procesu otworowej eksploatacji siarki
  AutorzyJacek SZEWCZYK
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 420–439
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułGPS-based spatial survey networks for measurement of movements of land surface
  AutorzyJ. MACIASZEK, J. SZEWCZYK
  ŹródłoSurveying Australia. — 1998 vol. 20 no. 1, s. 16–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułHistoryczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 273–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułHistoryczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — S. 143–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułIntegration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning
  AutorzyVo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 61–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2007]
 • TytułKopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczych
  AutorzyJacek SZEWCZYK
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 79–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułKopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczych
  AutorzyJacek SZEWCZYK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 251–272
 • keywords: Wieliczka Salt Mine, geodetic surveys of deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2000]
 • TytułMonitoring of large-area surface changes in Upper Silesia industrial area (GOP) with application of modern measurement technologies
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 461–473
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNowoczesne technologie pomiarowe w miernictwie górniczym w Polsce – stan obecny i perspektywy
  AutorzyJacek SZEWCZYK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 2/1, s. 506–514
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 1998]
 • TytułObraz deformacji terenu wywołanych wyciekiem W-IV-27 w Kopalini Soli „Wieliczka”
  AutorzyZbigniew SZCZERBOWSKI, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoNaturalne zagrożenia w kopalniach soli : (materiały z IV. spotkania Stowarzyszenia) : Ślesin k. Konina, 16–18.10.1997 / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — Kraków : Wydawnictwo Własne PSGS, 1998. — S. 62–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOsnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarów GPS dla Zagłębia Węglowego Quang Ninh w Wietnamie
  AutorzyJacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Dang Nam Chinh, Nguyen Xuan Thuy
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 537–546
 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, GPS, osnowa geodezyjna

  keywords: GPS, control network, geodetic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2014]
 • TytułPolish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveying
  AutorzyVo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 16–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProfesor Jan Pielok – 41 lat pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
  AutorzyJacek SZEWCZYK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 69–75. — tekst: https://goo.gl/22iwUw
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [książka, 2004]
 • TytułRuch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soli
  Autorzypod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Grzegorz Kortas, Jacek SZEWCZYK, Tomasz TOBOŁA ; Polska Akademia Nauk. Instytut Mechaniki Górotworu
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 174, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2004]
 • TytułSilesian active geodetic network in supporting high precision positioning in region of intensive mining
  AutorzyP. BANASIK, W. GÓRAL, J. MACIASZEK, J. SZEWCZYK
  ŹródłoProceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — S. 524–527
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: