Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szewczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Archival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARIS
2
 • Archiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w Bochni
3
 • Archiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorach
4
 • Badania pogórniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem nowoczesnych technologii (omówienie doświadczeń polskich, czeskich i rosyjskich)
5
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
6
 • Deformations of surface and rock mass in salt mines of Southern Poland
7
 • Długookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów zachodzących w górotworze
8
 • Geodezja górnicza
9
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
10
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
11
 • Geodezyjne metody kontroli procesu otworowej eksploatacji siarki
12
 • GPS-based spatial survey networks for measurement of movements of land surface
13
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha
14
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej
15
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning
16
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczych
17
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczych
18
 • Monitoring of large-area surface changes in Upper Silesia industrial area (GOP) with application of modern measurement technologies
19
 • Nowoczesne technologie pomiarowe w miernictwie górniczym w Polsce – stan obecny i perspektywy
20
 • Obraz deformacji terenu wywołanych wyciekiem W-IV-27 w Kopalini Soli „Wieliczka”
21
 • Osnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarów GPS dla Zagłębia Węglowego Quang Ninh w Wietnamie
22
 • Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveying
23
 • Profesor Jan Pielok – 41 lat pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
24
 • Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soli
25
 • Silesian active geodetic network in supporting high precision positioning in region of intensive mining