Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szewczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3641913
201422
201211
20113111
2009321
2008211
2007541
200622
200511
2004523
200333
200144
2000211
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem362484
2014211
201211
2011321
2009321
200822
20075311
200622
200511
2004523
200333
2001431
2000211
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem36288
201422
201211
201133
2009321
200822
2007532
200622
200511
2004523
200333
2001431
200022
1999321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem36135
201422
201211
201133
200933
2008211
200755
200622
200511
200455
200333
200144
200022
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem36630
201422
201211
2011321
2009312
2008211
2007514
200622
200511
200455
200333
200144
200022
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem361224
201422
201211
2011321
2009321
200822
200755
2006211
200511
200455
200333
200144
200022
19993121
 • Archival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARISArchiwalne mapy górnicze Górnego Śląska i Informatyczny System Kartografii Górniczej MICARIS / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Společnosti důlních měřičů a geologů při příležitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví : XIV. konference : [Ostrava], 21. – 23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-248-1654-8. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Společnosti důlních měřičů a geologů při příle žitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictv í [Dokument elektroniczny] : XIV. konference : [Ostrava], 21.–23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důln ího měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důln ího měříctví, 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [8–9, 17–18], Streszcz., Summ. — Tekst pol.-ang. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-80-248-1654-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Archiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w BochniArchival mining maps in the Bochnia Salt Mine / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 71–74. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Archiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorachArchival mining maps – making the information system about the collections / Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK, Jacek SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 259–272. — Bibliogr. s. 271–272, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoResearch geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) / pod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.. — Bibliogr. s. 119–122, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-915710-3-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Deformations of surface and rock mass in salt mines of Southern Poland / J. SZEWCZYK, G. Kortas // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Długookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów zachodzących w górotworzeLong-term changes in the relief of the Wieliczka region caused by the processes taking place in the rock mass / Jacek SZEWCZYK // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 407–420. — Bibliogr. s. 419, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodezja górnicza[Mining surveying] / red.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0387). — Bibliogr. s. 411–[419]. — ISBN: 978-83-7464-354-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the „Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the “Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 2: Przegląd Solny = Salt Review t. 2, s. 221–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.2/geol.2012.38.2.221.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geodezyjne metody kontroli procesu otworowej eksploatacji siarki[Geodesic methods of control process of sulfur exploitation] / Jacek SZEWCZYK // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 420–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha[Historical mining fields in the region of Wałbrzych] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 273–291. — Bibliogr. 290–291, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)[Historical mining fields of hard coal in the region of Dąbrowa Górnicza based on the archive collections of mining maps of the town museum “Sztygarka”] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN: 978-83-87-267-88-9. — S. 143–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 61–62. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczychSalt Mine “Wieliczka” – 80 years of the observations of post-mining deformations / Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 79–82. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczychSalt Mine “Wieliczka” – 80 years of the observations of post-mining deformations / Jacek SZEWCZYK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 251–272. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Wieliczka Salt Mine, geodetic surveys of deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Monitoring of large-area surface changes in Upper Silesia industrial area (GOP) with application of modern measurement technologies / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 461–473. — Bibliogr. s. 473, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowoczesne technologie pomiarowe w miernictwie górniczym w Polsce – stan obecny i perspektywyModern measurement technologies in mine surveying in Poland – current state and perspectives / Jacek SZEWCZYK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 506–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Osnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarów GPS dla Zagłębia Węglowego Quang Ninh w WietnamieControl network with the application of GPS measurements for the Quang Ninh Mining Area in Vietnam / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Dang Nam Chinh, Nguyen Xuan Thuy // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 537–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, GPS, osnowa geodezyjna

  keywords: GPS, control network, geodetic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveyingPolsko-wietnamska współpraca naukowo-badawcza w zakresie geodezji i geodezji górniczej / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 16–18. — Tekst ang.-pol.. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Profesor Jan Pielok – 41 lat pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej[Professor Jan Pielok – 41 years of scientific-research and didactic work] / Jacek SZEWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 69–75. — tekst: https://goo.gl/22iwUw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soliRock mass movement in the surrounding of monument salt mines / pod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Grzegorz Kortas, Jacek SZEWCZYK, Tomasz TOBOŁA ; Polska Akademia Nauk. Instytut Mechaniki Górotworu. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 174, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–165, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-89174-47-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Silesian active geodetic network in supporting high precision positioning in region of intensive mining / P. BANASIK, W. GÓRAL, J. MACIASZEK, J. SZEWCZYK // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 524–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • System informacji o archiwalnych zbiorach kartograficznych dotyczących eksploatacji górniczej na ziemiach polskichInformation system on archive cartographic collections referring to mining in the area of Poland / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 419–430. — Bibliogr. s. 429–430, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/7gpwsr

 • słowa kluczowe: system informatyczny MICARIS, archiwalne mapy górnicze, katalog

  keywords: metadata, archive mining maps, catalogue, MICARIS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The investigation of post-exploitation deformations of land surface using the GPS technique / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 1999 vol. 106 Nr. 1, s. 245–249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The system of information about the cartographic collections referring to mining exploitation on the Polish territory / Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK // W: ISM XIII International congress of the International Society for Mine Surveying : Budapest, Hungary, 24–28 September 2007 : proceedings. — [Budapest : University of Technology and Economics], [2007]. — Tyt. także w j. niem i ros.. — Opis wg okł.. — S. [1–6], 090. — Bibliogr. s. [5–6], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: