Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pielok, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułA network of GPS reference points on the territory of the town of Piekary Śląskie as geodetic control for a region of intensive mining exploitation
  AutorzyJan GOCAŁ, Edward Markowski, Jan PIELOK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 577–582
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2006]
 • TytułApplications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of geodetic surveying
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  Źródło7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — S. 184–192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą
  AutorzyJan PIELOK
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2002. — 138, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadania metodami geodezyjnymi deformacji budowli inżynierskich wzdłuż rzek i potoków na terenach górniczych
  AutorzyJan PIELOK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 1999 t. 55 nr 4, s. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2003]
 • TytułBergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław
  AutorzyJ. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI
  Źródło3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — S. 409–414
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2000]
 • TytułBestimmung Kinematischer einwirkungen eines bruchabbaus an der Tagesoberfläche bei anwendung der GPS-technologie
  AutorzyJan PIELOK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 583–592
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermining deformation of a wall of a residential building, located in the influence area of mining exploitations on the basis of geodesic rosettes measurement
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  Źródło9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — S. 127–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2000]
 • TytułDisplacement field of points in the strata affected by earlier longwall mining with pneumatic filling
  AutorzyKrzysztof Musz, Jan PIELOK, Wiesław PIWOWARSKI
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 187–195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułDziałalność naukowo-badawcza i dydaktyczna związana z kierunkiem „ Górnictwo i Geologia” i specjalnością „Geodezja Górnicza”
  AutorzyJan PIELOK, Edward POPIOŁEK
  ŹródłoRys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — S. 82–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2007]
 • TytułErgänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen
  AutorzyWładysław BOROWIEC, Jan PIELOK, Edward PREWEDA, Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC
  Źródło8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — S. 140–156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2000]
 • TytułGenauigkeit der Azimutbestimmungen bei anwendung von kreiselgeräten GAK-1 und GIB.. aus praktischen erfahrungen des Betriebes für Markscheidemessungen (PMG) in Katowice
  AutorzyTomasz Białożyt, Jan PIELOK, Andrzej Sławicki
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 399–405
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGeodetic measurements of surface deformations with the use of tansometry methods
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2004 Jg. 111 nr. 3, s. 98–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2005]
 • TytułGeodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych
  AutorzyAndrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 65–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułGiromat 2000 : szybki i dokładny pomiar azymutu
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Marek Szafarczyk, Jan PIELOK
  ŹródłoGeodeta : magazyn geoinformacyjny. — 2003 nr 1, s. 48–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2001]
 • TytułKompleksowe badania deformacji terenów górniczych
  AutorzyJan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 367–379
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKompleksowe badania kinematyki wpływów eksploatacji górniczej dla dużego zespołu urbanistycznego na podstawie pomiarów satelitarnych na przykładzie miasta Piekary Śląskie
  AutorzyBogdan DŻEGNIUK, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Józef Stanoszek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 1999 t. 55 nr 5, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMonitoring dynamicznych wychyleń budowli wieżowych technologią GPS
  AutorzyTomasz LIPECKI, Jan PIELOK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2003 t. 59 nr 9, s. 1–7
 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, szkody górnicze, budowle wieżowe

  keywords: survey, mining damage, tower structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMonitorowanie dynamicznych wychyleń wieży kozłowej szybu II KWK „Staszic”
  AutorzyJan PIELOK, Jerzy Kluka, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2001 nr 11, s. 9–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2002]
 • TytułMożliwości wyznaczania powierzchniowego tensora deformacji dla oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego
  AutorzyJan PIELOK, Wiesława Pielok
  ŹródłoProblemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — S. 359–372
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułNieliniowe efekty kształtowania się pogórniczych deformacji powierzchni i górotworu w świetle wyników pomiarowych
  AutorzyJan PIELOK, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2001 t. 57 nr 4, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2001]
 • TytułNowoczesne technologie pomiarowe i kartograficzne opracowane i stosowane w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK
  ŹródłoVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — S. 155–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 1997]
 • TytułNumerical modelling to research on the rock mass deformations using a set of professional programs
  AutorzyJan PIELOK, Krzysztof PIETRUSZKA, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoProceedings of the Scientific sessions in Ustroń-Poland (No.XVIII, 1995) and Balatongyörök-Hungary (No.XIX, 1996) : Ustroń-Poland (XVIIItextsuperscript{th}), 24–28. 09. 1995 ; Balatongyörök-Hungary (XIXtextsuperscript{th}), 11–14. 09. 1996 / International Society for Mine Surveying. 4textsuperscript{th} Commission: Rockmass movements and mining damage. — Katowice : Establishment of Mine Surveying, 1997. — S. 135–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
  AutorzyMikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505
 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowo interpretacyjnych w celu monitoringu geokinematyki terenu górniczego
  AutorzyJan PIELOK, Tomasz Białożyt
  ŹródłoVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — S. 353–363
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: