Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pielok, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • TytułApplications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of geodetic surveying
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  Źródło7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — S. 184–192
2
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą
  AutorzyJan PIELOK
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2002. — 138, [1] s.
3
 • [referat, 2003]
 • TytułBergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław
  AutorzyJ. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI
  Źródło3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — S. 409–414
4
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermining deformation of a wall of a residential building, located in the influence area of mining exploitations on the basis of geodesic rosettes measurement
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  Źródło9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — S. 127–135
5
 • [referat, 2007]
 • TytułErgänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen
  AutorzyWładysław BOROWIEC, Jan PIELOK, Edward PREWEDA, Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC
  Źródło8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — S. 140–156
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGeodetic measurements of surface deformations with the use of tansometry methods
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2004 Jg. 111 nr. 3, s. 98–103
7
 • [książka, 2011]
 • TytułGeodezja górnicza
  Autorzyred.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.
8
 • [referat, 2005]
 • TytułGeodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych
  AutorzyAndrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 65–79
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułGiromat 2000 : szybki i dokładny pomiar azymutu
  AutorzyAnna SZAFARCZYK, Marek Szafarczyk, Jan PIELOK
  ŹródłoGeodeta : magazyn geoinformacyjny. — 2003 nr 1, s. 48–49
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMonitoring dynamicznych wychyleń budowli wieżowych technologią GPS
  AutorzyTomasz LIPECKI, Jan PIELOK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2003 t. 59 nr 9, s. 1–7
11
 • [referat, 2002]
 • TytułMożliwości wyznaczania powierzchniowego tensora deformacji dla oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego
  AutorzyJan PIELOK, Wiesława Pielok
  ŹródłoProblemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — S. 359–372
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
  AutorzyMikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505
13
 • [referat, 2005]
 • TytułOptimalisation of the strain rosette layout to determine the mine area subsidence
  AutorzyJan PIELOK, Anna SZAFARCZYK
  Źródło6. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 12. und 13. Mai 2005 Freiberg / Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2005. — S. 164–169
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPomiary inwentaryzacyjne szybów kopalnianych
  AutorzyJan PIELOK
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2004 nr 9, s. 3–12
15
 • [książka, 2005]
 • TytułPromocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego
  Autorzyautorzy wystąpień: Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Adam Chrzanowski
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 50 s.
16
 • [referat, 2009]
 • TytułRola mierniczego górniczego w procesie zarządzania złożem
  AutorzyJan PIELOK
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S.307–311
17
 • [referat, 2008]
 • TytułShaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides
  AutorzyMikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI
  Źródło9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — S. 163–172
18
 • [referat, 2004]
 • TytułTelemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wyników
  AutorzyJan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — S. 243–254
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułTelemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wyników
  AutorzyJan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2004 nr 5, s. 23–24
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWykorzystanie GPS do kontroli stałości osi głównej wieży szybowej
  AutorzyTomasz LIPECKI, Jan PIELOK, Wojciech Skobliński
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 395–403
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWyniki i aktualne kierunki prac naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Jan PIELOK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 269–285
22
 • [referat, 2004]
 • TytułZakres geodezyjnego monitoringu i obsługi robót geologiczno-górniczych przy budowie tuneli
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 127–135