Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pielok, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Applications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of geodetic surveying
2
 • Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą
3
 • Bergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław
4
 • Determining deformation of a wall of a residential building, located in the influence area of mining exploitations on the basis of geodesic rosettes measurement
5
 • Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen
6
 • Geodetic measurements of surface deformations with the use of tansometry methods
7
 • Geodezja górnicza
8
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych
9
 • Giromat 2000
10
 • Monitoring dynamicznych wychyleń budowli wieżowych technologią GPS
11
 • Możliwości wyznaczania powierzchniowego tensora deformacji dla oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego
12
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
13
 • Optimalisation of the strain rosette layout to determine the mine area subsidence
14
 • Pomiary inwentaryzacyjne szybów kopalnianych
15
 • Promocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego
16
 • Rola mierniczego górniczego w procesie zarządzania złożem
17
 • Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides
18
 • Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wyników
19
 • Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wyników
20
 • Wykorzystanie GPS do kontroli stałości osi głównej wieży szybowej
21
 • Wyniki i aktualne kierunki prac naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH
22
 • Zakres geodezyjnego monitoringu i obsługi robót geologiczno-górniczych przy budowie tuneli