Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pielok, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem223118
201111
200911
200822
200711
200611
2005312
2004523
2003615
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem221552
201111
200911
200822
200711
200611
2005321
2004541
2003651
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22157
201111
200911
200822
200711
200611
2005321
2004541
2003651
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
201111
200911
200822
200711
200611
200533
200455
200366
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22121
201111
200911
200822
200711
200611
200533
200455
200366
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem221012
201111
200911
200822
200711
200611
200533
2004523
2003651
200222

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Applications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of geodetic surveying / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2006-1). — S. 184–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą[Investigations of deformation on area and rock mass caused by mining exploitation] / Jan PIELOK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2002. — 138, [1] s.. — Bibliogr. s. 128–[139]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław[Non-mining, mining and post-mining causes of terrain surface deformations on the example of 130 years history of salt mining in Inowrocław] / J. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI // W: 3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 409–414. — Bibliogr. s. 414, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determining deformation of a wall of a residential building, located in the influence area of mining exploitations on the basis of geodesic rosettes measurement / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen[Completing project of geodesic monitoring of post-flotation waste reservoirs by the horizontal deformations determining] / Władysław BOROWIEC, Jan PIELOK, Edward PREWEDA, Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 140–156. — Bibliogr. s. 156, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geodetic measurements of surface deformations with the use of tansometry methods / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2004 Jg. 111 nr. 3, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodezja górnicza[Mining surveying] / red.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0387). — Bibliogr. s. 411–[419]. — ISBN: 978-83-7464-354-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych[Geodetic investigation of fore field deformations on the “Koźmin” area of KWB “Adamów” resulting from ground water cone of depression] / Andrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 65–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Giromat 2000 : szybki i dokładny pomiar azymutu[Gyro-compass 2000] / Anna SZAFARCZYK, Marek Szafarczyk, Jan PIELOK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2003 nr 1, s. 48–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Monitoring dynamicznych wychyleń budowli wieżowych technologią GPSMonitoring of tower structure dynamic deflections by means of GPS technology / Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 9, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, szkody górnicze, budowle wieżowe

  keywords: survey, mining damage, tower structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wyznaczania powierzchniowego tensora deformacji dla oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego[Possibilities of estimation of the surface deformation tensor for determination a mining exploitation influence on mining areas] / Jan PIELOK, Wiesława Pielok // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 359–372. — Bibliogr. s. 370, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczeniaEstimation of the possibility of using chosen measure technologies for appointment of construction objects deformations and surroundings / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505. — Bibliogr. s. 505, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optimalisation of the strain rosette layout to determine the mine area subsidence / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 6. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 12. und 13. Mai 2005 Freiberg / Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2005. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2005-1). — S. 164–169. — Bibliogr. s. 169, Zsfassung., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pomiary inwentaryzacyjne szybów kopalnianychInventory mine shaft surveying / Jan PIELOK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 9, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ. Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Promocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego[Adam Chrzanowski doctor honoris causa promotion] / autorzy wystąpień: Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Adam Chrzanowski. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 50 s.. — (Geodezja ; ISSN 1234-6608 ; t. 11 z. 1). — Bibliogr. s. 23–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola mierniczego górniczego w procesie zarządzania złożem[Mine surveyor's role in deposit management process] / Jan PIELOK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S.307–311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wynikówTelemetric system for measuring differences of the distances with computer recording results / Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 243–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wynikówTelemetric system for measuring differences of the distances with computer recording results / Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 5, s. 23–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.. — Zeszyt poświęcony Warsztatom Górniczym z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie : VIII edycja”

 • słowa kluczowe: systemy telemetryczne, długość rezystancyjna, długość wskaźnikowa, komputerowa rejestracja wyników

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie GPS do kontroli stałości osi głównej wieży szybowejUsing of GPS techniques to control of stability of main axis shaft tower / Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK, Wojciech Skobliński // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 395–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyniki i aktualne kierunki prac naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie Geodezji Górniczej AGHThe results and actual directions of scientific works realized by Department of Mine Surveying UMM / Wojciech JAŚKOWSKI, Jan PIELOK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 269–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zakres geodezyjnego monitoringu i obsługi robót geologiczno-górniczych przy budowie tuneliThe range of geodetic monitoring and surveys for mining and geological purposes in tunneling / Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: