Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Pielok, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Applications of strain gauge measurement methods to determining the subsidence of mine areas on the basis of geodetic surveying / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2006-1). — S. 184–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą[Investigations of deformation on area and rock mass caused by mining exploitation] / Jan PIELOK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2002. — 138, [1] s.. — Bibliogr. s. 128–[139]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bergmännische bergbaurelevante und vom Bergbau unabhängige Ursachen von Deformationen der Tagesoberfläche am Beispiel der Geschichte des 130-jährigen Abbaus von Salz in Inowrocław[Non-mining, mining and post-mining causes of terrain surface deformations on the example of 130 years history of salt mining in Inowrocław] / J. PIELOK, Z. SZCZERBOWSKI // W: 3. Altbergbau-Kolloquium : 06. bis 08. November 2003 Freiberg / H. Klapperich [et al.] ; TU Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 409–414. — Bibliogr. s. 414, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determining deformation of a wall of a residential building, located in the influence area of mining exploitations on the basis of geodesic rosettes measurement / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen[Completing project of geodesic monitoring of post-flotation waste reservoirs by the horizontal deformations determining] / Władysław BOROWIEC, Jan PIELOK, Edward PREWEDA, Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 140–156. — Bibliogr. s. 156, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geodetic measurements of surface deformations with the use of tansometry methods / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2004 Jg. 111 nr. 3, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych[Geodetic investigation of fore field deformations on the “Koźmin” area of KWB “Adamów” resulting from ground water cone of depression] / Andrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 65–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Giromat 2000 : szybki i dokładny pomiar azymutu[Gyro-compass 2000] / Anna SZAFARCZYK, Marek Szafarczyk, Jan PIELOK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2003 nr 1, s. 48–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Monitoring dynamicznych wychyleń budowli wieżowych technologią GPSMonitoring of tower structure dynamic deflections by means of GPS technology / Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 9, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, szkody górnicze, budowle wieżowe

  keywords: survey, mining damage, tower structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wyznaczania powierzchniowego tensora deformacji dla oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego[Possibilities of estimation of the surface deformation tensor for determination a mining exploitation influence on mining areas] / Jan PIELOK, Wiesława Pielok // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 359–372. — Bibliogr. s. 370, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczeniaEstimation of the possibility of using chosen measure technologies for appointment of construction objects deformations and surroundings / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505. — Bibliogr. s. 505, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optimalisation of the strain rosette layout to determine the mine area subsidence / Jan PIELOK, Anna SZAFARCZYK // W: 6. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 12. und 13. Mai 2005 Freiberg / Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2005. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2005-1). — S. 164–169. — Bibliogr. s. 169, Zsfassung., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pomiary inwentaryzacyjne szybów kopalnianychInventory mine shaft surveying / Jan PIELOK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 9, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ. Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Promocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego[Adam Chrzanowski doctor honoris causa promotion] / autorzy wystąpień: Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Adam Chrzanowski. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 50 s.. — (Geodezja ; ISSN 1234-6608 ; t. 11 z. 1). — Bibliogr. s. 23–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola mierniczego górniczego w procesie zarządzania złożem[Mine surveyor's role in deposit management process] / Jan PIELOK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S.307–311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wynikówTelemetric system for measuring differences of the distances with computer recording results / Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 243–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wynikówTelemetric system for measuring differences of the distances with computer recording results / Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 5, s. 23–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.. — Zeszyt poświęcony Warsztatom Górniczym z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie : VIII edycja”

 • słowa kluczowe: systemy telemetryczne, długość rezystancyjna, długość wskaźnikowa, komputerowa rejestracja wyników

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie GPS do kontroli stałości osi głównej wieży szybowejUsing of GPS techniques to control of stability of main axis shaft tower / Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK, Wojciech Skobliński // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 395–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyniki i aktualne kierunki prac naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie Geodezji Górniczej AGHThe results and actual directions of scientific works realized by Department of Mine Surveying UMM / Wojciech JAŚKOWSKI, Jan PIELOK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 269–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zakres geodezyjnego monitoringu i obsługi robót geologiczno-górniczych przy budowie tuneliThe range of geodetic monitoring and surveys for mining and geological purposes in tunneling / Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: