Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Maciaszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • Tytuł11th international congress of mine surveing (ISM)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2001 vol. 108 Nr 1, s. 22–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2007]
 • TytułArchival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARIS
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoSpolečnosti důlních měřičů a geologů při příležitosti 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví : XIV. konference : [Ostrava], 21. – 23. listopadu 2007 : sborník anotací : anotace odborných přednášek / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví. — Ostrava–Poruba : Všb – Tu. Hornicko-geologická fakulta. Institut geodézie a důlního měříctví, 2007. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2007]
 • TytułArchiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w Bochni
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 71–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułArchiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorach
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Artur KRAWCZYK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 259–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania dokładności i zakresu zastosowań skanerów laserowych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoVI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — S. 363–365
 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, dokładność pomiarów

  keywords: laser scanning, accuracy of surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 154–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułBadania pogórniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem nowoczesnych technologii (omówienie doświadczeń polskich, czeskich i rosyjskich)
  AutorzyMACIASZEK Jadwiga, Novák Josef, Schenk Jan, Smirnov Siergiej P., SZEWCZYK Jacek, Wiereszczagin Siergiej G., Zemisew Władimir N.
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1998 t. 4 z. 2, s. 207–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 241–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 1997]
 • TytułBadanie metodami geodezyjnymi wybranych rejonów osuwiskowych w Wieliczce
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Ireneusz Baran
  ŹródłoIV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 113–122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2004]
 • TytułBadanie stabilności wybranych punktów na obszarach górniczych na podstawie pomiarów GPS i niwelacyjnych
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 2–4 czerwca 2004 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2004. — S. 19–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [książka, 2005]
 • TytułBadawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Autorzypod red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2005]
 • TytułBadawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyPiotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 9–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2007]
 • TytułExamining the accuracy of laser scanning in laboratory and field conditions
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoISM XIII International congress of the International Society for Mine Surveying : Budapest, Hungary, 24–28 September 2007 : proceedings. — [Budapest : University of Technology and Economics], [2007]. — S. [1–6], 091
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGeodezyjne i geofizyczne badania osuwisk na przykładzie rejonu „Szyb Kościuszko” w Kopalni Soli „Wieliczka”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 273–288
 • keywords: landslides, geodetic surveys of deformations, surveys of displacements, geophysical surveys of landslides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2011]
 • TytułGeodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoQuo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [redakcja czasopisma, serii, 2013]
 • TytułGeoinformatica Polonica
  Redactorsred. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra Wagner
  Details2013 t. 12. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [redakcja czasopisma, serii, 2015]
 • TytułGeoinformatica Polonica
  Redactorsred. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER
  Details2015 [t.] 14. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [redakcja czasopisma, serii, 2014]
 • TytułGeoinformatica Polonica
  Redactorsred. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER
  Details2014 t. 13. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułGPS-based spatial survey networks for measurement of movements of land surface
  AutorzyJ. MACIASZEK, J. SZEWCZYK
  ŹródłoSurveying Australia. — 1998 vol. 20 no. 1, s. 16–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2009]
 • TytułHistoryczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 273–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułHistoryczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — S. 143–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułIntegration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning
  AutorzyVo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 61–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: