Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Maciaszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900588

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania dokładności i zakresu zastosowań skanerów laserowych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoVI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — S. 363–365
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57
3
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 154–164
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGeodezyjne i geofizyczne badania osuwisk na przykładzie rejonu „Szyb Kościuszko” w Kopalni Soli „Wieliczka”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 273–288
5
 • [monografia, 2015]
 • TytułGeodezyjne metody badania osuwisk : [monografia]
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 120 s., 4 k. złoż.
6
 • [referat, 2011]
 • TytułGeodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoQuo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułGeodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 38 no. 2: Przegląd Solny = Salt Review t. 2, s. 221–237. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.2/geol.2012.38.2.221.pdf
8
 • [redakcja czasopisma, serii, 2013]
 • TytułGeoinformatica Polonica
  Redactorsred. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra Wagner
  Details2013 t. 12. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności
9
 • [redakcja czasopisma, serii, 2015]
 • TytułGeoinformatica Polonica
  Redactorsred. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER
  Details2015 [t.] 14. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności
10
 • [redakcja czasopisma, serii, 2014]
 • TytułGeoinformatica Polonica
  Redactorsred. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER
  Details2014 t. 13. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności
11
 • [referat, 2008]
 • TytułHistoryczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — S. 143–154
12
 • [referat, 2009]
 • TytułHistoryczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 273–291
13
 • [referat, 2014]
 • TytułIntegration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning
  AutorzyVo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 61–62
14
 • [referat, 2012]
 • TytułJezioro na miejscu kopalni soli potasowej w Kałuszu: prognozy i fakty
  AutorzyAnatolij M. Gajdin, Jadwiga MACIASZEK, Jacek Szewczyk
  ŹródłoQuo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 45–46
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMapa górnicza jako dokument elektroniczny
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz, Jacek Szewczyk
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 3, s. 64–71
16
 • [referat, 2014]
 • TytułMapa górnicza jako dokument elektroniczny : [abstrakt]
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz, Jacek Szewczyk
  ŹródłoBezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014]. — S. 25–27
17
 • [referat, 2008]
 • TytułMetody przestrzennej wizualizacji wyrobisk górniczych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoQuo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 77
18
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułMICARIS – system informacji o archiwalnych mapach górniczych z terenu Polski
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Jacek Szewczyk
  ŹródłoPozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii, T. 1 / red. t. Andrzej Kaźmierczak, Wiesław Pawłowski ; Społeczna Akademia Nauk. Zakład Geodezji i Kartografii. — Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk ; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2012. — S. 146–164
19
 • [referat, 2010]
 • TytułMonitoring landslides and stability of slopes in open cast mines
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, NGUYEN Viet Nghia
  ŹródłoAdvanced mining for sustainable development : international mining conference : Ha Long 23–25 Sep. 2010 : proceedings. — [Vietnam : s. n.], [2010]. — S. 609–615
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMonitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznego
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOd modelu do numerycznej mapy przestrzennej
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Izabela GAWAŁKIEWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 331–344. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-03/Geologia_2010_3_04.pdf
22
 • [referat, 2014]
 • TytułPolish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveying
  AutorzyVo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 16–18
23
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułPrawne aspekty archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 85–100
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSkanowanie laserowe jako nowa technologia inwentaryzacji i wizualizacji zabytkowych komór solnych
  AutorzyJadwiga MACIASZEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 197–210, [2]
25
 • [referat, 2014]
 • TytułSurveying of technogenic movements in open-pit mines in Vietnam
  AutorzyNGUYEN VIET Nghia, Jadwiga MACIASZEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 58–60