Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Maciaszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900588

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • 11th international congress of mine surveing (ISM)
2
 • Archival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARIS
3
 • Archiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w Bochni
4
 • Archiwalne mapy górnicze – tworzenie systemu informacji o ich zbiorach
5
 • Badania dokładności i zakresu zastosowań skanerów laserowych
6
 • Badania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
7
 • Badania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
8
 • Badania pogórniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem nowoczesnych technologii (omówienie doświadczeń polskich, czeskich i rosyjskich)
9
 • Badanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych
10
 • Badanie metodami geodezyjnymi wybranych rejonów osuwiskowych w Wieliczce
11
 • Badanie stabilności wybranych punktów na obszarach górniczych na podstawie pomiarów GPS i niwelacyjnych
12
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
13
 • Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
14
 • Examining the accuracy of laser scanning in laboratory and field conditions
15
 • Geodezyjne i geofizyczne badania osuwisk na przykładzie rejonu „Szyb Kościuszko” w Kopalni Soli „Wieliczka”
16
 • Geodezyjne metody badania osuwisk
17
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
18
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)
19
 • Geoinformatica Polonica
20
 • Geoinformatica Polonica
21
 • Geoinformatica Polonica
22
 • GPS-based spatial survey networks for measurement of movements of land surface
23
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha
24
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej
25
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning