Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Maciaszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900588

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem392215173
201611
20153111
20148521
20133111
20124112
201111
20109126
2009523
2008532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem392595
201611
2015321
20148242
2013312
201244
201111
2010972
2009541
2008541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem39363
201611
201533
2014871
201333
201244
201111
2010981
2009541
200855
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem39237
201611
201533
201488
201333
201244
201111
201099
200955
2008523
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem392118
201611
2015321
2014826
2013312
2012431
201111
2010972
2009532
2008523
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem392613
201611
201533
2014835
2013321
2012431
201111
2010972
2009541
2008532

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania dokładności i zakresu zastosowań skanerów laserowychStudies on the accuracy and range of applications of laser scanners / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 363–365. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Abstr.. — Jadwiga Maciaszek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, dokładność pomiarów

  keywords: laser scanning, accuracy of surveying

2
 • Badania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”Laser scanning application for monitoring landslides and dislocations in open cast mines – the “Bełchatów” Lignite Mine example / Jadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”Laser scanning application for monitoring landslides and dislocations in open cast mines – the Bełchatów Lignite Mine example / Jadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 154–164. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Geodezyjne i geofizyczne badania osuwisk na przykładzie rejonu „Szyb Kościuszko” w Kopalni Soli „Wieliczka”Geodetic and geophysical methods of landslide studies, focus on the region of the “Szyb Kościuszko” (Kościuszko Shaft) in the Salt Mine “Wieliczka” / Jadwiga MACIASZEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 273–288. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Abstr.

 • keywords: landslides, geodetic surveys of deformations, surveys of displacements, geophysical surveys of landslides

5
 • Geodezyjne metody badania osuwisk : [monografia][Surveying methods of landslides studies] / Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 120 s., 4 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0619). — Bibliogr. s. 116–120. — ISBN: 978-83-7464-778-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the „Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the “Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 2: Przegląd Solny = Salt Review t. 2, s. 221–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.2/geol.2012.38.2.221.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra Wagner. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013. — t. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. — [t.] 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. — t. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)[Historical mining fields of hard coal in the region of Dąbrowa Górnicza based on the archive collections of mining maps of the town museum “Sztygarka”] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN: 978-83-87-267-88-9. — S. 143–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha[Historical mining fields in the region of Wałbrzych] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 273–291. — Bibliogr. 290–291, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 61–62. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Jezioro na miejscu kopalni soli potasowej w Kałuszu: prognozy i faktyA lake in the place of the potash open pit in Kalush: forecasts and facts / Anatolij M. Gajdin, Jadwiga MACIASZEK, Jacek Szewczyk // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 45–46. — Abstr.. — Jadwiga Maciaszek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Mapa górnicza jako dokument elektronicznyMining map as an electronic document / Jadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz, Jacek Szewczyk // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 3, s. 64–71. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kartografia górnicza, dokument elektroniczny, mapa górnicza

  keywords: electronic document, mining map, cartography mining

16
 • Mapa górnicza jako dokument elektroniczny : [abstrakt][A mining map as an electronic document] / Jadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz, Jacek Szewczyk // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 25–27. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Metody przestrzennej wizualizacji wyrobisk górniczych[Methods of spatial visualisation of mine workings] / Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • MICARIS – system informacji o archiwalnych mapach górniczych z terenu PolskiMICARIS – the information system on archive mining maps in the territory of Poland / Jadwiga MACIASZEK, Jacek Szewczyk // W: Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii, T. 1 / red. t. Andrzej Kaźmierczak, Wiesław Pawłowski ; Społeczna Akademia Nauk. Zakład Geodezji i Kartografii. — Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk ; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2012. — (Seria Monograficzna). — Na okł dod.: Geodezja i Kartografia. — ISBN: 978-83-7837-011-6. — S. 146–164. — Bibliogr. s. 162–164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Monitoring landslides and stability of slopes in open cast mines / Jadwiga MACIASZEK, NGUYEN Viet Nghia // W: Advanced mining for sustainable development : international mining conference : Ha Long 23–25 Sep. 2010 : proceedings. — [Vietnam : s. n.], [2010]. — S. 609–615. — Bibliogr. s. 615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Monitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznegoMonitoring of the influence of mining exploitation under the water table on protected objects by use of laser scanning and echo-sounding / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, Natura 2000, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp, ślepowron zwyczajny, Nyctiocorax nyctiocorax, mapa batymetryczna

  keywords: laser scanning, Natura 2000, bathymetric chart, scarp stability, Nyctiocorax nyctiocorax, black-crowned night heron, exploitation under the water table

21
22
 • Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveyingPolsko-wietnamska współpraca naukowo-badawcza w zakresie geodezji i geodezji górniczej / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 16–18. — Tekst ang.-pol.. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Prawne aspekty archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego[Legal aspects of archival documentation referring to surveying and geological characteristics of the liquidated mine] / Jadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 85–100. — Bibliogr. s. 98–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Skanowanie laserowe jako nowa technologia inwentaryzacji i wizualizacji zabytkowych komór solnychLaser scanning as a new technology in the rendering and visualisation of historic salt caverns / Jadwiga MACIASZEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 197–210, [2]. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Abstr.

 • keywords: laser scanning, 3D modelling, historic salt chambers

25
 • Surveying of technogenic movements in open-pit mines in VietnamGeodezyjne badania technogennych ruchów w kopalniach odkrywkowych w Wietnamie / NGUYEN VIET Nghia, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 58–60. — Tekst ang.-pol.. — Nguyen Viet Nghia – dod. afiliacja: Hanoi University of Mining and Geology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych