Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Maciaszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900588

System Informacyjny AGH (SkOs)




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Badania dokładności i zakresu zastosowań skanerów laserowychStudies on the accuracy and range of applications of laser scanners / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 363–365. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Abstr.. — Jadwiga Maciaszek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, dokładność pomiarów

  keywords: laser scanning, accuracy of surveying

2
 • Badania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”Laser scanning application for monitoring landslides and dislocations in open cast mines – the “Bełchatów” Lignite Mine example / Jadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”Laser scanning application for monitoring landslides and dislocations in open cast mines – the Bełchatów Lignite Mine example / Jadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 154–164. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Geodezyjne i geofizyczne badania osuwisk na przykładzie rejonu „Szyb Kościuszko” w Kopalni Soli „Wieliczka”Geodetic and geophysical methods of landslide studies, focus on the region of the “Szyb Kościuszko” (Kościuszko Shaft) in the Salt Mine “Wieliczka” / Jadwiga MACIASZEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 273–288. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Abstr.

 • keywords: landslides, geodetic surveys of deformations, surveys of displacements, geophysical surveys of landslides

5
 • Geodezyjne metody badania osuwisk : [monografia][Surveying methods of landslides studies] / Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Anna SZAFARCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 120 s., 4 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0619). — Bibliogr. s. 116–120. — ISBN: 978-83-7464-778-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the „Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Quo vadis sal : magazynowanie i składowanie w wyrobiskach solnych – teraźniejszość i przyszłość górnictwa solnego : XVI międzynarodowe sympozjum solne : Toruń, 13–14 października = Quo vadis sal : storage and disposal in salt workings – present day and future of salt mining : international salt symposium : October 2011 / red. tomu konf. Grzegorz Czapowski ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego = Polish Salt Mining Association. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 46–48. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS „Wieliczka”)Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the “Wieliczka” Salt Mine) / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 2: Przegląd Solny = Salt Review t. 2, s. 221–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.2/geol.2012.38.2.221.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra Wagner. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2013. — t. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
11
 • Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej : (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)[Historical mining fields of hard coal in the region of Dąbrowa Górnicza based on the archive collections of mining maps of the town museum “Sztygarka”] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN: 978-83-87-267-88-9. — S. 143–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha[Historical mining fields in the region of Wałbrzych] / Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 273–291. — Bibliogr. 290–291, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 61–62. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Jezioro na miejscu kopalni soli potasowej w Kałuszu: prognozy i faktyA lake in the place of the potash open pit in Kalush: forecasts and facts / Anatolij M. Gajdin, Jadwiga MACIASZEK, Jacek Szewczyk // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 45–46. — Abstr.. — Jadwiga Maciaszek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Mapa górnicza jako dokument elektronicznyMining map as an electronic document / Jadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz, Jacek Szewczyk // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 3, s. 64–71. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kartografia górnicza, dokument elektroniczny, mapa górnicza

  keywords: electronic document, mining map, cartography mining

16
 • Mapa górnicza jako dokument elektroniczny : [abstrakt][A mining map as an electronic document] / Jadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz, Jacek Szewczyk // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 25–27. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Metody przestrzennej wizualizacji wyrobisk górniczych[Methods of spatial visualisation of mine workings] / Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • MICARIS – system informacji o archiwalnych mapach górniczych z terenu PolskiMICARIS – the information system on archive mining maps in the territory of Poland / Jadwiga MACIASZEK, Jacek Szewczyk // W: Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii, T. 1 / red. t. Andrzej Kaźmierczak, Wiesław Pawłowski ; Społeczna Akademia Nauk. Zakład Geodezji i Kartografii. — Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk ; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2012. — (Seria Monograficzna). — Na okł dod.: Geodezja i Kartografia. — ISBN: 978-83-7837-011-6. — S. 146–164. — Bibliogr. s. 162–164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Monitoring landslides and stability of slopes in open cast mines / Jadwiga MACIASZEK, NGUYEN Viet Nghia // W: Advanced mining for sustainable development : international mining conference : Ha Long 23–25 Sep. 2010 : proceedings. — [Vietnam : s. n.], [2010]. — S. 609–615. — Bibliogr. s. 615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Monitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznegoMonitoring of the influence of mining exploitation under the water table on protected objects by use of laser scanning and echo-sounding / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, Natura 2000, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp, ślepowron zwyczajny, Nyctiocorax nyctiocorax, mapa batymetryczna

  keywords: laser scanning, Natura 2000, bathymetric chart, scarp stability, Nyctiocorax nyctiocorax, black-crowned night heron, exploitation under the water table

21
22
 • Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveyingPolsko-wietnamska współpraca naukowo-badawcza w zakresie geodezji i geodezji górniczej / Vo Chi My, Jacek SZEWCZYK, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 16–18. — Tekst ang.-pol.. — J. Szewczyk – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Prawne aspekty archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego[Legal aspects of archival documentation referring to surveying and geological characteristics of the liquidated mine] / Jadwiga MACIASZEK, Witold Wąsacz // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 85–100. — Bibliogr. s. 98–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Skanowanie laserowe jako nowa technologia inwentaryzacji i wizualizacji zabytkowych komór solnychLaser scanning as a new technology in the rendering and visualisation of historic salt caverns / Jadwiga MACIASZEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 197–210, [2]. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Abstr.

 • keywords: laser scanning, 3D modelling, historic salt chambers

25
 • Surveying of technogenic movements in open-pit mines in VietnamGeodezyjne badania technogennych ruchów w kopalniach odkrywkowych w Wietnamie / NGUYEN VIET Nghia, Jadwiga MACIASZEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 58–60. — Tekst ang.-pol.. — Nguyen Viet Nghia – dod. afiliacja: Hanoi University of Mining and Geology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych