Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Jura, dr inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4884-7441 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738edd3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem27121410
202311
2017211
201511
2014211
2013211
201111
200911
200811
200711
200522
200344
2002321
200122
200022
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem272061
202311
201722
201511
2014211
2013211
201111
200911
200811
200711
200522
200344
2002321
200122
200022
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem27225
202311
201722
201511
2014211
2013211
201111
200911
200811
200711
200522
200344
2002321
200122
200022
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem27225
202311
201722
201511
201422
201322
201111
200911
200811
200711
200522
200344
200233
200122
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem27621
202311
201722
201511
2014211
2013211
201111
200911
200811
200711
200522
200344
200233
200122
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem271215
202311
201722
201511
2014211
2013211
201111
200911
200811
200711
200522
200344
2002312
200122
200022
1999221
 • [fragment książki, 2008]
 • Tytuł30 lat geodezyjnego monitoringu przemieszczeń zapór składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK
  ŹródłoMonografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most : 1977–2007 / KGHM Polska Miedź S. A. Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. — Legnica : Wydawnictwo Studio KZS, [2008?]. — S. 241–247
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2000]
 • TytułA quasi-object of underground workings
  AutorzyAdam Iwaniak, Janusz JURA
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 249–255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta Polkowice
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 271–279
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2013]
 • TytułHorizontal displacements in view of emph {a priori} and emph {a posteriori} modeling
  AutorzyJanusz JURA, Zygmunt NIEDOJADŁO, Tomasz STOCH
  ŹródłoXV international ISM congress 2013 (International Society for Mine Surveying) ; Energie und Rohstoffe 2013 ifm & DMV [Dokumenty elektroniczne] : Eurogress Aacher in conjunction with the German Mine Surveyor Association (Deutscher Markscheder – Verein e. V. – DMV : September 16–20, Aachen : proceedings volumes, 1 and 2. — [Germany : s. n.], [2013]. — S. 791–804
 • keywords: copper mining, horizontal displacements, drainage basin, deformation dynamics, deformation forecast, parameters of a theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2001]
 • TytułKompleksowe badania deformacji terenów górniczych
  AutorzyJan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 367–379
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2014]
 • TytułMining induced seismic events and surface deformations monitored by GPS permanent stations
  AutorzyZbigniew SZCZERBOWSKI, Janusz JURA
  Źródło15textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 55
 • keywords: mine surveying, mining tremors, permanent GPS observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMining induced seismic events and surface deformations monitored by GPS permanent stations
  AutorzyZbigniew SZCZERBOWSKI, Janusz JURA
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2015 vol. 12 no. 3, s. 237–248
 • keywords: mine surveying, mining tremors, permanent GPS/GNSS observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13168/AGG.2015.0023

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułModelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Janusz JURA, Tomasz STOCH, Karolina MATWIJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 157–164
 • słowa kluczowe: eksploatacja złoża rud miedzi, prognozowanie deformacji, przemieszczenia poziome, niecka odwodnieniowa, parametry teorii, dynamika deformacji

  keywords: horizontal displacements, drainage basin, deformation dynamics, deformation prognosis, copper ore exploitation, theory parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2001]
 • TytułNowoczesne technologie pomiarowe i kartograficzne opracowane i stosowane w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Jan PIELOK
  ŹródłoVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — S. 155–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułO odtworzeniu układu odniesienia na mapach eksploatacji rudnych
  AutorzyJanusz JURA, Magdalena Sikorska
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 181–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2005]
 • TytułOcena dokładności wyznaczenia quasi geoidy niwelacyjnej dla terenu górniczego O/ZG Rudna KGHM Polska Miedź S. A.
  AutorzyJanusz JURA, Marek Warchala
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 214–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
  AutorzyMikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505
 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania techniki GPS do nawiązań sieci wysokościowych na terenach górniczych
  AutorzyPiotr Pluciński, Marek Warchala, Janusz JURA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 445–455
 • słowa kluczowe: GPS, deformacje górnicze

  keywords: deformation measurements, GPS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 1999]
 • TytułOd mapy górniczej do systemu informacji o przestrzeni górniczej
  AutorzyJanusz JURA
  ŹródłoV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — S. 393–399
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2005]
 • TytułPodsystem oceny zagrożenia obiektów budowlanych jako element SIoTG
  AutorzyJanusz JURA, Artur KRAWCZYK, Grzegorz Patykowski, Jacek Młynarczyk
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 221–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2002]
 • TytułProblem von Maßstab- und Koordinatensystemkorrelation für Karten des alten und gegenwärtigen Bergbaus im Oberschlesischen Steinkohlenrevier
  AutorzyJanusz JURA, Zygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech Wądrzyk
  ŹródłoAltbergbau-Kolloquium : 07. bis 09. November 2002 Clausthal, T. 2 / Hrsg. W. Busch [et al.]. — Clausthal : Technische Universität. Institut für Geotechnik und Markscheidewesen, 2002. — S. 107–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPrzemieszczenia poziome w świetle ich modelowania {em a priori} i {em a posteriori}
  AutorzyJanusz JURA, Zygmunt NIEDOJADŁO
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 5, s. 56–64
 • słowa kluczowe: eksploatacja złoża rud miedzi, prognozowanie deformacji, przemieszczenia poziome, niecka odwodnieniowa, parametry teorii, dynamika deformacji

  keywords: copper mining, horizontal displacements, drainage basin, parameters of theory, deformation dynamics, prediction of deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2000]
 • TytułSurveying observations of earth dams of large flotation tailings reservoirs
  AutorzyMieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK, Jan Mazur, Wacław Tarasek
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 503–506
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSystem informacji o pomiarach deformacji na terenie górniczym
  AutorzyJan Mazur, Grzegorz Patykowski, Janusz JURA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 405–412
 • słowa kluczowe: pomiary, deformacje górnicze

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułTechnologie geodezyjne w monitoringu geotechnicznym OUOW „Żelazny Most”
  AutorzyJanusz JURA, Wojciech JAŚKOWSKI, Adam BAŁUT
  ŹródłoMonografia 40-lecia eksploatacji Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most / KGHM Polska Miedź. Oddział Zakład Hydrotechniczny ; [fotografie: KGHM Polska Miedź S.A ; redakcja: Paweł Stefanek]. — Lublin : KGHM Polska Miedź S. A., cop. 2017. — S. 158–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułUwarunkowania bezpieczeństwa cyfrowej mapy górniczej
  AutorzyJanusz JURA, Artur KRAWCZYK
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 311–315
 • słowa kluczowe: mapa górnicza

  keywords: mining map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułWeryfikacja modelowania i prognozowania stanu deformacji powierzchni terenu w rejonie filara ochronnego obiektu hydrotechnicznego
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Janusz JURA, Tomasz STOCH, Paweł SOPATA
  ŹródłoXIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2009]
 • TytułWybrane problemy wdrażania i prowadzenia zasobu map wyrobisk górniczych
  AutorzyArtur KRAWCZYK, Janusz JURA
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 233–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: