Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Jura, dr inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4884-7441 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738edd3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 30 lat geodezyjnego monitoringu przemieszczeń zapór składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
2
 • A quasi-object of underground workings
3
 • Badania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta Polkowice
4
 • Geodezja górnicza
5
 • Horizontal displacements in view of \emph {a priori} and \emph {a posteriori} modeling
6
 • Kompleksowe badania deformacji terenów górniczych
7
 • Mining induced seismic events and surface deformations monitored by GPS permanent stations
8
 • Mining induced seismic events and surface deformations monitored by GPS permanent stations
9
 • Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM
10
 • Monitoring and modelling the deformation state of a dyke of a flotation tailings reservoir of a copper ore mine
11
 • Nowoczesne technologie pomiarowe i kartograficzne opracowane i stosowane w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH
12
 • O odtworzeniu układu odniesienia na mapach eksploatacji rudnych
13
 • Ocena dokładności wyznaczenia quasi geoidy niwelacyjnej dla terenu górniczego O/ZG Rudna KGHM Polska Miedź S. A.
14
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
15
 • Ocena możliwości wykorzystania techniki GPS do nawiązań sieci wysokościowych na terenach górniczych
16
 • Od mapy górniczej do systemu informacji o przestrzeni górniczej
17
 • Podsystem oceny zagrożenia obiektów budowlanych jako element SIoTG
18
 • Problem von Maßstab- und Koordinatensystemkorrelation für Karten des alten und gegenwärtigen Bergbaus im Oberschlesischen Steinkohlenrevier
19
 • Przemieszczenia poziome w świetle ich modelowania {\em a priori} i {\em a posteriori}
20
 • Surveying observations of earth dams of large flotation tailings reservoirs
21
 • System informacji o pomiarach deformacji na terenie górniczym
22
 • Technologie geodezyjne w monitoringu geotechnicznym OUOW „Żelazny Most”
23
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa cyfrowej mapy górniczej
24
 • Weryfikacja modelowania i prognozowania stanu deformacji powierzchni terenu w rejonie filara ochronnego obiektu hydrotechnicznego
25
 • Wybrane problemy wdrażania i prowadzenia zasobu map wyrobisk górniczych