Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Jóźwik, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska do 


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • 30 lat geodezyjnego monitoringu przemieszczeń zapór składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most[30 years of geodetic monitoring of dam displacements on the area of post-flotation waste reservoir Żelazny Most] / Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK // W: Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most : 1977–2007 / KGHM Polska Miedź S. A. Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. — Legnica : Wydawnictwo Studio KZS, [2008?]. — Na okł. dod.: 50-lecie odkrycia złóż rudy miedzi w monoklinie przedsudeckiej. — Część publikacji zawiera materiały z konferencji : Lubin, czerwiec 2007. — ISBN: 978-83-906174-8-0. — S. 241–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of CCTV in geodesic monitoring of displacements / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 123–127. — Bibliogr. s. 127. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of laser technology in underground minesZastosowanie technologii laserowych w kopalniach podziemnych / Vo Chi My, Mieczysław JÓŹWIK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 63–65. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Documentation of the location and directions of stay-cables pipes in road bridge pylons / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 129–134. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dokładność wyznaczenia wychylenia wieży szybowej z zastosowaniem systemu laserowego[Accuracy of establishing deflection of shafthead frame with laser system] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mieczysław JÓŹWIK // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efekty zastosowań nowoczesnych przyrządów w geodezji górniczejEffects of application of modern geodetic instruments in mine surveying / Mieczysław JÓŹWIK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 435–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodezyjne badania deformacji przedpola odkrywki „Koźmin” KWB „Adamów” wywołanych rozwojem leja depresji wód gruntowych[Geodetic investigation of fore field deformations on the “Koźmin” area of KWB “Adamów” resulting from ground water cone of depression] / Andrzej But [et al.], Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Jan PIELOK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 65–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Influence of mining tremors on deformation of terrain surface / Ryszard HEJMANOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Agnieszka MALINOWSKA, Paweł ĆWIĄKAŁA, Anton Sroka, Grzegorz Patykowski // W: 13. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2012, Freiberg / Hrsg. A. Sroka ; TU Bergakadmie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2012. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2012-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-137-9. — S. 220–225. — Bibliogr. s. 225, Zsfassung., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Inklinometr szybowy[Shaft inclinometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Investigations of the geometry and kinematics of displacements of the head board structure in a headgear / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Tomasz LIPECKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 227–238. — Bibliogr. s. 238. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcja zastosowania dalmierzy laserowych DISTO w pomiarach rozstawu prowadników szybowych[An idea of DISTO laser distancemeter in surveys of a shaft guide span] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 173–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego[A construction and initial survey results of a shaft inclinometer] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Mikołaj SKULICH // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 182–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Monitoring of tectonically active area of Bochnia / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Marek Kaczorowski, Janusz Wiewiórka, Mieczysław JÓŹWIK, Ryszard Zdunek, Andrzej Kawalec // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2016 vol. 13 no. 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-07

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, tectonics of the Carpathians region, geodetic instruments, geophysical instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13168/AGG.2015.0044

15
 • Monitoring przemieszczeń powierzchni i obiektów w rejonie „Dziećkowice” ZG „Sobieski”Monitoring of surface and objects displacements in the “Dziećkowice” area of the “Sobieski” mine / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 178–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Monitoring przemieszczeń rurociągu na nasuwkach kompensacyjnychThe monitoring of pipeline displacements on compensation nipples / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 175–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Monitoring wychyleń i przemieszczeń budynku mieszkalnego na terenie górniczymMonitoring of deflections and displacements of an apartment building in a mining area / JAŚKOWSKI Wojciech, Mieczysław JÓŹWIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 92–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Monitoring wychyleń wysokich budynków wywołanych eksploatacją górniczą[Monitoring of high building deflections caused by mining] / Mieczysław JÓŹWIK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XVI konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie Zdrój – 16 października 2009 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2009. — ISBN: 978-86-927613-0-3. — S. 221–226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiary geodezyjne jako podstawa do ustalenia przyczyn błędów położenia rur wantowych w pylonach mostu podwieszonegoA geodetic investigations as a base for a determination of errors of cable-stayed pipes locations in pylon off the bridge / Mieczysław JÓŹWIK // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przykłady współpracy przy prowadzeniu prac badawczych i monitoringu terenów górniczych w obrębie złóż eksploatowanych przez ZG „Piekary”Examples of cooperation at conducting of research work and monitoring of mining grounds within deposits exploited by the “Piekary” coal mine / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Krzysztof Musz // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 92–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczenia[Quasi-continuous measuring state of the strains of the pump-building wall and direct enclosing] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Anna SZAFARCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 151–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczeniaQuasi-continuous measuring of the state of strains in the pump station building wall and its direct neibhbourhood / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Anna SZAFARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: telemetria, pomiary deformacji

  keywords: telemetry, deformations measuring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rezystancyjny system pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi[Resistance system of measurements of the length changes between measurement marks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JÓŹWIK Mieczysław, JAŚKOWSKI Wojciech. — Int.Cl.: G01C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392572 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.392572 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392572A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring geodezyjny, telemetria, rezystancyjny pomiar zmian długości

  keywords: deformation measurements, telemetry, geodetic monitoring, resistance measuring change in length

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rezystancyjny system pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi[Resistance system of measurements of the length changes between measurement marks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI. — Int.Cl.: G01C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217347 B1 ; Udziel. 2013-11-06 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.392572 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217347B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring geodezyjny, telemetria, rezystancyjny pomiar zmian długości

  keywords: deformation measurements, telemetry, geodetic monitoring, resistance measuring change in length

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych[A system designed for checking inclinations of engineering structures from vertical or horizontal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Wojciech Cynk. — Int.Cl.: G01C 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200981 B1 ; Udziel. 2008-07-16 ; Opubl. 2009-02-27. — Zgłosz. nr P.360320 z dn. 2003-05-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200981B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: