Wykaz publikacji wybranego autora

Rajmund Oruba, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 11439510400

PBN: 900600

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem50131828
202011
201911
201822
2017211
201633
2015321
201455
201322
201233
20107124
2009321
200811
2006523
2004211
200222
200144
2000211
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem50419
202011
201911
201822
201722
201633
2015312
2014532
2013211
201233
2010761
2009312
200811
200655
200422
200222
2001431
200022
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem50464
202011
201911
201822
201722
201633
2015321
201455
2013211
201233
201077
2009321
200811
200655
200422
200222
2001431
200022
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem50149
202011
201911
201822
201722
201633
201533
201455
201322
201233
201077
2009312
200811
200655
200422
200222
200144
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem502426
202011
201911
201822
201722
201633
2015321
201455
2013211
201233
2010752
2009312
200811
200655
200422
200222
200144
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem502921
202011
201911
201822
201722
201633
2015321
201455
2013211
201233
2010752
2009321
200811
2006514
2004211
200222
200144
200022
19992111
 • Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalinAdaptation of old reinforced concrete chimneys for discharging desulphurised flue gas / Leszek Hawro, Roman Smoleński, Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 36–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odsiarczanie spalin, kominy żelbetowe, adaptacja

  keywords: adaptation, RC chimneys, Flue Gas Desulphurisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.16

2
 • Adaptacja starych kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalin[Adaptation of old chimneys in power plants for carry out desulphurised flue gas] / Rajmund ORUBA, Leszek Hawro, Karol Antoniszyn // W: Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin [Dokument elektroniczny] : VII forum dyskusyjne : Tatrzańska Łomnica, 21–24 kwietnia 2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 83–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Failures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — (Proceedings / EXPERTCENTRUM ; 9). — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of IBIS microwave interferometer for measuring normal-mode vibrational frequencies of industrial chimneysZastosowanie interferometru mikrofalowego IBIS do pomiaru częstotliwości drgań własnych kominów przemysłowych / Przemysław KURAS, Rajmund ORUBA, Rafał KOCIERZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużlaInvestigations and repairing of slag granulation structures / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania właściwości dynamicznych wysokich kominów żelbetowychInvestigations of dynamic characteristics of high reinforced concrete chimneys / Rajmund ORUBA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Classification of building structures located in industrial plants with regard to calculating property taxKwalifikacja obiektów budowlanych znajdujących się w zakładach przemysłowych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.1/geom.2014.8.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: klasyfikacja obiektów budowlanych, podatek od nieruchomości

  keywords: property tax, classification of building structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.1.15

9
 • Classification of building structures of mining plants with regard to calculating property taxKwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.27.pdf

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, kwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych

  keywords: property tax, classification of building structures of mining plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.2.27

10
 • Effect of mining terrain gradient on safety of industrial reinforced concrete chimneys / Rajmund ORUBA // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-053-2. — S. 270–276. — Bibliogr. s. 276, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konstrukcje kominów przemysłowych do odprowadzania odsiarczonych spalinStructures of industrial chimneys discharging desulfurised flue gas / Rajmund ORUBA // W: TECH-BUD'2017 : nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : III konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–17 listopada 2017 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. — Kraków : PZITB, [2017]. — ISBN10: 83-923401-8-3. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Summ.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konstrukcje kominów przemysłowych do odprowadzania odsiarczonych spalin[Structures of industrial chimneys discharging desulfurised flue gas] / Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2019 nr 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23. — III konferencja TECH-BUD' 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomościQualification of selected building structures in power plants with respect to taxation / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 4, s. 47–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, prawo budowlane, budowle przemysłowe

  keywords: property tax, building law, industrial building structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.04.12

15
 • Measurements of deformations of inner structures of multi-flue industrial chimneys / PUNIACH Edyta, ORUBA Rajmund // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 317–324. — Bibliogr. s. 323–324, Abstr.

 • keywords: industrial chimneys, measurements of displacements and deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methods of utilization of old chimneys in power plants for needs of flue gas desulphurisation plants / Rajmund ORUBA, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // W: SGEM 2015 : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 18–24 June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-40-7. — S. 339–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • keywords: industrial chimneys, Flue Gas Desulphurisation FGD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • O posadowieniu żelbetowego komina w zwartej zabudowie elektrowniOn foundation of reinforced concrete chimney within the power plant compact building / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych : II [druga] konferencja naukowo-techniczna = Problems concerning realization, exploitation and repairs of power engineering building objects. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 78) ; (Seria: Konferencje ; 27). — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychImpact of the industrial environment and mining exploitation on the safety of reinforced concrete industrial chimneys / Rajmund ORUBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 211). — Bibliogr. s. 169–[178], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-311-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pomiary dynamiczne kominów żelbetowych mikrofalowym radarem interferometrycznym[The dynamic investigations of reinforced concrete chimneys using microwave radar interferometr] / Przemysław KURAS, Rajmund ORUBA, Rafał KOCIERZ // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 64–67. — Bibliogr. s. 67. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Problems associated with qualifying selected industrial structures in term of charging property taxProblemy związane z kwalifikacją wybranych budowli przemysłowych w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, prawo budowlane, budowle przemysłowe

  keywords: property tax, construction law, industrial structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.33

23
 • Problemy diagnostyki i rekonstrukcji wysokich żelbetowych kominów przemysłowychProblems of diagnostics and reconstruction of high reinforced concrete industrial chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problemy eksploatacyjne kominów mokrychOperating problems of wet chimneys / Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 4, s. 69–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: elektrownie, kominy mokre

  keywords: power plants, wet chimneys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.04.21

25
 • Problemy odprowadzania mokrych spalin przez kominy[Problems of wet flue gas discharge trough the chimneys] / Rajmund ORUBA // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2017 nr 7–8, s. 98–102. — Bibliogr. s. 102. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: