Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kocot, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9408-1985

ResearcherID: brak

Scopus: 57190971945

PBN: 900573

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlany
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoXI Szkoła Geomechaniki 2013 : międzynarodowa konferencja : Gliwice-Ustroń, 15–18 października, 2013 : streszczenia referatów / Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [2013]. — S. 49–50
3
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczych
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoREMO 2000 : problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : IX konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9 grudnia 2000. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. — S. 125–132
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza stanu technicznego i uszkodzeń budynków podlegających wpływom górniczym
  AutorzyWojciech KOCOT
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2, s. 377–386
5
 • [referat, 2000]
 • TytułAnalysis of structure resistance of typical urban and suburban buildings to mining effects
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 1 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 517–526
6
 • [referat, 2000]
 • TytułAnalysis of technical wear of traditionally structured buildings on mining areas
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 259–267
7
 • [referat, 2001]
 • TytułAssesment of effects of mining exploitation on the technical wear of buildings
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoQuality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — S. 538–543
8
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużla
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoAwarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — S. 125–132
9
10
 • [referat, 2007]
 • TytułDie Einwirkung des Bruchbaus auf Strass enbrücken – ein Beispiel
  AutorzyWojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI, Jacek Kurzak
  Źródło8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — S. 335–345
11
 • [referat, 2001]
 • TytułDurability of reinforced concrete cylindrical chimneys
  AutorzyStanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoQuality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — S. 21–26
12
 • [referat, 2006]
 • TytułEin Beispiel der Einwirkung von Bruchbau auf Bahnüberführungen
  AutorzyWojciech KOCOT, Ryszard HEJMANOWSKI, Aleksander WODYŃSKI
  Źródło7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — S. 435–445
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEvaluating damage to a typical precast warehouse building
  AutorzyKarol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34
14
 • [referat, 2007]
 • TytułIce caves of Iceland
  AutorzyMichał Banaś, Wociech KOCOT, Jacek MOTYKA
  ŹródłoKarst and Cryokarst : 25textsuperscript{th} Speleological School ; 8textsuperscript{th} GLACKIPR Symposium : Sosnowiec–Wrocław, Poland, March 19–26, 2007 : guidebook & abstracts / eds. Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc. — Sosnowiec : Department of Geomorphology, University of Silesia ; Wrocław : Department of Paleozoology, Zoological Institute, University of Wrocław, 2007. — S. 72–73
15
16
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKoncepcja naprawy wiaduktu drogowego, uszkodzonego w wyniku oddziaływania wielokrotnej zawałowej eksploatacji górniczej
  AutorzyWojciech KOCOT
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 2/1, s. 234–242
17
 • [referat, 1999]
 • TytułMetoda punktowa oceny odporności budynków na wpływy górnicze w świetle badań statystycznych
  AutorzyWojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków : materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. / Główny Instytut Górnictwa ; Komisja Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddz. Katowice ; Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Zarządu Głównego SITG [Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa] ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego ; oprac. red. Małgorzata Kuśmirek, Barbara Jarosz. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. — S. 254–261
18
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMetodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowych
  AutorzyWojciech KOCOT, Karol FIREK
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2002 nr 5, s. 30–31
19
 • [referat, 2002]
 • TytułMetodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowych
  AutorzyWojciech KOCOT, Karol FIREK
  ŹródłoWarsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — S. 163–171
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułO uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenu
  AutorzyStanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 1999 t. 55 nr 12, s. 12–17
21
 • [referat, 2002]
 • TytułO zużyciu technicznym budynków na terenach górniczych
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoProblemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — S. 419–428
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułOcena stopnia destrukcji betonu i żarobetonu żelbetowego komina cylindrycznego
  AutorzyStanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1, s. 137–151
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Karol FIREK, Wojciech KOCOT
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 1, s. 39–52
24
 • [referat, 2009]
 • TytułPogórnicze deformacje terenu a zagrożenia obiektów budowlanych
  AutorzyWiesław PIWOWARSKI, Wojciech KOCOT
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 315–325
25
 • [referat, 2010]
 • TytułPossibility assessment of conducting mining exploitation in the area of statically undetermined roadway viaduct
  AutorzyWojciech KOCOT
  Źródło11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — S. 109–122