Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kocot, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9408-1985

ResearcherID: brak

Scopus: 57190971945

PBN: 900573

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • An analysis of the causes of damage to reinforced concrete road viaduct located in the mining area
2
 • Analiza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlany
3
 • Analiza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczych
4
 • Analiza stanu technicznego i uszkodzeń budynków podlegających wpływom górniczym
5
 • Analysis of structure resistance of typical urban and suburban buildings to mining effects
6
 • Analysis of technical wear of traditionally structured buildings on mining areas
7
 • Assesment of effects of mining exploitation on the technical wear of buildings
8
 • Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużla
9
 • Budownictwo tradycyjne na Czerwonej Wyspie
10
 • Die Einwirkung des Bruchbaus auf Stra\ss enbrücken – ein Beispiel
11
 • Durability of reinforced concrete cylindrical chimneys
12
 • Ein Beispiel der Einwirkung von Bruchbau auf Bahnüberführungen
13
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse building
14
 • Ice caves of Iceland
15
 • Impact of mining exploitation on the road viaduct situated in the immediate vicinity of the edge of a mined wall
16
 • Koncepcja naprawy wiaduktu drogowego, uszkodzonego w wyniku oddziaływania wielokrotnej zawałowej eksploatacji górniczej
17
 • Metoda punktowa oceny odporności budynków na wpływy górnicze w świetle badań statystycznych
18
 • Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowych
19
 • Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowych
20
 • O uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenu
21
 • O zużyciu technicznym budynków na terenach górniczych
22
 • Ocena stopnia destrukcji betonu i żarobetonu żelbetowego komina cylindrycznego
23
 • Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM
24
 • Pogórnicze deformacje terenu a zagrożenia obiektów budowlanych
25
 • Possibility assessment of conducting mining exploitation in the area of statically undetermined roadway viaduct